Tavoitealueet ja palkinnot

Tavoitealueet

Kun luot sykekurssin, sille on valittava tavoitealue. Seuraavat tavoitealueet ovat valittavissa:

  • Intervalli (70–100 % maksimisykkeestä): kehittää maksimisuorituskykyä ja nopeutta.
  • Vauhtikestävyys (70–90 % maksimisykkeestä): parantaa aerobista kuntoa ja suorituskykyä.
  • Peruskestävyys (60–80 % maksimisykkeestä): parantaa peruskestävyyttä ja lihaskuntoa.
  • Mukautettu tavoitealue opettajat voivat itse valita tavoitealueen.

Sinun on valittava myös aika tavoitealueella. Se osoittaa, kuinka kauan oppilaiden tulisi pyrkiä pysymään tavoitealueella kullakin liikuntatunnilla. Järjestelmä arvioi oppilaat automaattisesti sillä perusteella, kuinka monta prosenttia tavoiteajasta he onnistuvat viettämään tavoitealueella.

Jos tavoitealue on Vapaa, kurssia ei arvioida eikä siitä saa merkkejä.

Voit vaihtaa tavoitealuetta ja muuttaa aikaa tavoitealueella joko Polar GoFit -palvelussa tai Polar GoFit -sovelluksen avulla kurssin luomisen jälkeen. Lisätietoja on kohdassa Sykekurssin muokkaaminen.

Tähtien ansaitseminen

Käytössä on kahdenlaisia palkintoja: tähtiä ja parhaan tuloksesi osoittavia merkkejä.

Palkintotähtiä käytetään oppilaiden motivointiin ja näyttämään heille miten he edistyvät kohti tunnin tavoitetta.

Oppilaat saavat tähtiä harjoittelusta tavoitealueella oppitunnin aikana. He saavat tähden jokaisesta viidestä tai kymmenestä minuutista tavoitealueella rippuen kumpi aika on valittu tunnin asetuksissa.

1 x tähti 5/10 minuutista tavoitealueella

2 x tähti 10/20 minuutista tavoitealueella,

3 x tähti 15/30 minuutista tavoitealueella

4 x tähti 20/40 minuutista tavoitealueella

5 x tähti 25/50 minuutista tavoitealueella

6 x tähti 30/60 minuutista tavoitealueella.

Näet oppilaan kullakin oppitunnilla saamat merkit Polar GoFit -palvelun oppituntien yhteenvedoissa. Jos oppilas pysyy oppitunnin aikana tavoitealueella alle 5/10 minuutin ajan, hän ei saa oppitunnista tähteä.

Jokaisella sykekurssilla kukin oppilas saa parhaan tuloksensa osoittavan merkin parhaasta oppitunnistaan sillä perusteella, kuinka monta minuuttia pysyi tavoitealueella. Parasta tulosta osoittavat merkit näkyvät Polar GoFit -palvelun oppituntien yhteenvedoissa.