Jesteś tutaj: Polar Flow > Synchronizacja

Synchronizacja

Dane z sensora OH1 możesz bezprzewodowo przesyłać do aplikacji Polar Flow za pomocą transmisji Bluetooth. Możesz także synchronizować OH1 z serwisem internetowym Polar Flow, korzystając z portu USB oraz oprogramowania FlowSync. Aby móc synchronizować dane pomiędzy OH1 a aplikacją Flow, musisz posiadać konto Polar. Jeżeli chcesz synchronizować dane z OH1 bezpośrednio z serwisem internetowym, poza kontem Polar potrzebujesz także oprogramowania FlowSync. Jeżeli konfiguracja sensora OH1 została przeprowadzona, posiadasz już konto Polar. Jeżeli konfiguracja sensora OH1 została przeprowadzona za pomocą komputera, posiadasz już także oprogramowanie FlowSync.

Pamiętaj o synchronizowaniu i aktualizowaniu danych między OH1, serwisem internetowym i aplikacją mobilną, gdziekolwiek się znajdujesz.

Synchronizacja z aplikacją mobilną Flow

Przed synchronizacją upewnij się, że:

  • Masz konto Polar i aplikację Flow.
  • Funkcja Bluetooth została włączona, a tryb samolotowy nie jest aktywny w Twoim telefonie.
  • Sensor Polar OH1 został połączony z Twoim telefonem. Więcej informacji znajduje się w części Łączenie.

Synchronizacja danych:

  1. Zaloguj się do aplikacji Flow za pomocą konta Polar.
  2. Naciśnij przycisk na sensorze OH1 do momentu zaświecenia się diody LED, a następnie zwolnij go. Sensor OH1 jest teraz włączony.
  3. OH1 automatycznie zsynchronizuje się z aplikacją Flow, jeżeli Twój telefon znajduje się w zasięgu łączności Bluetooth.

OH1 automatycznie synchronizuje się z aplikacją Flow po zakończeniu treningu, jeżeli Twój telefon znajduje się w zasięgu Bluetooth. Po synchronizacji OH1 z aplikacją Flow dane treningowe również zostaną automatycznie zsynchronizowane z serwisem internetowym Flow za pomocą połączenia internetowego.

W celu uzyskania pomocy technicznej i szczegółowych informacji na temat korzystania z aplikacji Polar Flow odwiedź stronę support.polar.com/en/support/Flow_app.

Synchronizacja danych z serwisem internetowym Flow za pomocą oprogramowania FlowSync

Synchronizacja danych z serwisem internetowym Flow jest możliwa po instalacji oprogramowania FlowSync. Przed próbą synchronizacji odwiedź stronę flow.polar.com/start, pobierz oprogramowanie i zainstaluj je.

  1. Włóż sensor do adaptera USB soczewką skierowaną do góry, tak aby styki sensora i adaptera się dotykały.
  2. Podłącz adapter USB do portu USB komputera. Upewnij się, że oprogramowanie FlowSync zostało uruchomione.
  3. Na ekranie komputera pojawi się okno oprogramowania FlowSync, a następnie rozpocznie się synchronizacja danych.
  4. Po zakończeniu synchronizacji wyświetlony zostanie komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji.

Po każdym podłączeniu OH1 do komputera oprogramowanie Polar FlowSync wyśle dane do serwisu internetowego Polar Flow i zsynchronizuje wszelkie ustawienia, które zostały edytowane. Jeżeli synchronizacja nie rozpocznie się automatycznie, uruchom oprogramowanie FlowSync za pomocą ikony na pulpicie (Windows) lub z folderu aplikacji (Mac OS X). Oprogramowanie FlowSync powiadomi Cię za każdym razem, gdy dostępna będzie aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Zalecana jest jej instalacja.

Jeżeli po podłączeniu OH1 do komputera zmienisz ustawienia w serwisie internetowym Flow, naciśnij przycisk synchronizacji w oprogramowaniu FlowSync, aby wysłać aktualne ustawienia do Polar OH1.

W celu uzyskania pomocy technicznej i szczegółowych informacji na temat korzystania z serwisu internetowego Flow odwiedź stronę support.polar.com/en/support/flow.

W celu uzyskania pomocy technicznej i bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z oprogramowania FlowSync odwiedź stronę support.polar.com/en/support/FlowSync.