Jesteś tutaj: Pierwsze kroki > Łączenie

Łączenie

Łączenie urządzenia mobilnego z OH1

Jeżeli sensor OH1 został już wcześniej skonfigurowany z urządzeniem mobilnym zgodnie z opisem w części Konfiguracja OH1, połączenie jest już ustanowione.

Aby korzystać z aplikacji Polar Flow w OH1, po przeprowadzeniu konfiguracji komputerowej i przed połączeniem z aplikacją Flow należy wykonać jeden trening z OH1 jako niezależnym urządzeniem treningowym. Szczegółowe instrukcje znajdują się poniżej.

Przed rozpoczęciem łączenia upewnij się, że:

 • Masz konto Polar i aplikację Flow.
 • Funkcja Bluetooth została włączona, a tryb samolotowy nie jest aktywny w Twoim telefonie.
 • Przeprowadzony został co najmniej jeden trening z OH1 w trybie samodzielnego sensora treningowego. Więcej informacji znajduje się w części Rozpoczynanie treningu

Po spełnieniu powyższych kryteriów:

 1. Zaloguj się do aplikacji Flow za pomocą konta Polar.
 2. Naciśnij przycisk na OH1 do momentu zaświecenia się diod LED, a następnie zwolnij go. Urządzenie OH1 jest teraz włączone.
 3. Aplikacja Flow automatycznie wyświetli komunikat z zapytaniem o łączenie sensora OH1, jeżeli znajduje się ono w zasięgu łączności Bluetooth.

OH1 automatycznie zsynchronizuje się z aplikacją Flow, jeżeli Twój telefon znajduje się w zasięgu łączności Bluetooth. Po synchronizacji OH1 z aplikacją Flow dane treningowe również zostaną automatycznie zsynchronizowane z serwisem internetowym Flow za pomocą połączenia internetowego.

Łączenie OH1 z zegarkiem Polar

Naciśnij przycisk na OH1 do momentu zaświecenia się diody LED, a następnie zwolnij go. Sensor OH1 jest teraz włączony.

Dokładne instrukcje łączenia znajdziesz w instrukcji obsługi danego modelu zegarka na stronie support.polar.com.

Łączenie OH1 z aplikacją Polar Beat

 1. Pobierz aplikację Polar Beat na urządzenie mobilne ze sklepu App Store® lub Google PlayTM.
 2. Upewnij się, że funkcja Bluetooth została włączona, a tryb samolotowy nie jest aktywny w Twoim urządzeniu mobilnym.
 3. Uruchom aplikację Polar Beat na swoim urządzeniu mobilnym i zaloguj się za pomocą konta Polar utworzonego podczas konfiguracji OH1 lub utwórz nowe konto, jeżeli jeszcze go nie masz.
 4. Naciśnij przycisk na OH1 do momentu zaświecenia się diod LED, a następnie zwolnij go. Sensor OH1 jest teraz włączony.
 5. W aplikacji Beat przejdź do menu Ustawienia > Sensor tętna i wybierz opcję Połącz obok sensora OH1 w części Znaleziono sensor.