Du er her:Vigtige oplysninger > Batterier

Batteri

Ved afslutningen af produktets levetid opfordrer Polar dig til at minimere mulige effekter af affald på miljøet og menneskers helbred ved at følge lokale affaldsregler og om muligt aflevere produktet på særlige indsamlingssteder for elektronik. Bortskaf ikke dette produkt som usorteret kommunalt affald.

Opladning af OH1-batteri

OH1 har et indvendigt, genopladeligt batteri. Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser. Du kan oplade og aflade batteriet over 300 gange, inden der sker et bemærkelsesværdigt fald i dets kapacitet. Antallet af opladningscyklusser varierer også alt efter anvendelses- og driftsbetingelserne.

Oplad ikke batteriet ved temperaturer på under 0 °C/+32 °F eller over +40 °C/+104 °F, eller når opladningskontakterne er våde.

Brug USB-adapteren inkluderet i produktsættet til at oplade det via USB-porten på din computer. Du kan også oplade batteriet gennem en stikkontakt. Når du oplader det i en stikkontakt, skal du bruge en USB-strømadapter (følger ikke med i produktsættet). Hvis du bruger en USB-strømadapter, skal du sørge for, at adapteren er mærket med "output 5 V jævnstrøm", og at den forsyner mindst 500 mA. Brug kun en USB-strømadapter med en passende sikkerhedsgodkendelse (mærket med "LPS", "Begrænset strømforsyning" eller "UL listed").

Inden opladning skal du sørge for, at der ikke er fugt, hår, støv eller snavs på OH1 eller OH1 USB-adapterforbindelserne. Tør forsigtigt evt. snavs af og blæs støvet væk. Brug ikke skarpe redskaber til rengøring for at undgå ridser.

For at oplade den med din computer skal du bare sætte din OH1 i din computer, og samtidigt kan du få den synkroniseret med FlowSync.

  1. Anbring sensoren i USB-adapteren med linsen opad, så kontakterne på sensoren og USB-adapteren mødes (billede 1).
  2. Slut USB-adapteren til en USB-port i en computer eller en USB-stikkontakt (billede 2).