Menu

Registrering af søvn med Sleep Plus Stages™

Sleep Plus Stages registrerer automatisk din søvnmængde og -kvalitet og viser, hvor lang tid du har tilbragt i hver søvnstadie. Den samler komponenterne af din søvnperiode og søvnkvalitet i en værdi med let overblik: søvnvurdering. Søvnvurdering fortæller, hvor godt du har sovet, sammenlignet med indikatorerne for en god nats søvn baseret på den aktuelle søvnvidenskab.

Sammenligning af søvnvurderingens komponenter med dit eget normale niveau hjælper dig med at finde ud af hvilke aspekter af din daglige rutine, der kan påvirke din søvn og muligvis har brug for justering. Udspecificeringer af natten er tilgængelige på dit ur og i Polar Flow-appen. Langsigtede søvndata i Polar Flow-webservicen hjælper dig med at analysere dine søvnmønstre i detaljer.

Hvordan får man gavn af Sleep Plus Stages?

Ved at måle din søvn med Sleep Plus Stages kan du:

 • få indblik i mængden og kvaliteten af din søvn
 • få en søvnvurdering, der giver feedback med et let overblik over, hvordan du har sovet
 • se, hvordan forskellige delelementer af søvnvurdering sammenlignes med dit normale niveau
 • se din søvnstruktur i detaljer, herunder søvnstadier, afbrydelser og antallet af komplette søvncyklusser
 • finde ud af, hvordan din livsstil og dine vaner påvirker din søvn

Hvad er delelementerne af søvnvurderingen?

Sleep Plus Stages-målingen er baseret på registreringen af din ikke-dominerende hånds bevægelser med en indbygget 3D-accelerationssensor og registreringen af dine data for interval mellem hjerteslag fra dit håndled med en optisk pulsmåler. Din søvnvurdering er en værdi, der opsummerer, hvor meget og hvor godt du har sovet. Skalaen af søvnvurderingen er 1 - 100. En typisk søvnvurdering er ca. 70 til 85.

Søvnvurderingens seks delelementer inddeles i tre temaer: mængde, stabilitet og restitution. Hver bjælke på søvngrafen repræsenterer vurderingen for hvert delelement. Søvnvurdering er gennemsnittet af disse vurderinger.

​​

Hvordan måles søvnmængde og søvnstabilitet?

Søvnmængde ser på, hvor længe du har sovet. Det er vigtigt at få nok søvn af hensyn til dit helbred. Din søvnperiode sammenlignes med den optimale søvnperiode ud fra indstillingen af din ønskede søvnperiode og de aldersrelaterede anbefalinger for søvnens varighed (7-9 timer for voksne). Søvnperiode er det samlede tidsrum mellem det tidspunkt, hvor du faldt i søvn, til du vågnede. I gennemsnit sover voksne 7 timer og 20 minutter. Kvinder sover en smule længere end mænd. Dit normale niveau viser, hvordan dette delelement normalt er blevet vurderet i de seneste 28 dage.

Søvnstabilitet ser på kvaliteten af din søvn i forhold til antal af og mønster for afbrydelserne af din søvn. Dit normale niveau viser, hvordan dette delelement normalt er blevet vurderet i de seneste 28 dage. En god nats søvn består af lange, uafbrudte perioder. Det er dog helt normalt at opleve nogle afbrydelser af ens søvn – i de fleste tilfælde vil du ikke engang kunne huske, at du vågnede. Delelementerne af stabilitetstemaet bliver vurderet i forhold til indikatorerne for god søvnkvalitet baseret på den aktuelle søvnforskningslitteratur.

 • Lange afbrydelser (min) fortæller dig den tid, du har været vågen under afbrydelser, der var længere end 90 sekunder. Det er helt normalt med afbrydelser i søvn. I løbet af en normal nats søvn er der flere korte og lange afbrydelser, hvor du vågner. Det afhænger af disse afbrydelsers varighed, om du kan huske dem eller ej. De korte afbrydelser husker vi normalt ikke. Men vi kan huske de længere afbrydelser, hvor vi måske er oppe for at drikke et glas vand. På en gennemsnitlig nat er der omkring 15 minutters lange afbrydelser af søvnen. En nat uden nogen lange afbrydelser giver den maksimale vurdering for dette delelement.
 • Stabilitet (1-5): Søvnstabilitet er en vurdering af, hvor stabil din søvn var på en skala fra 1 til 5. 5 repræsenterer søvn uden nogen afbrydelser. Værdier på over 3 reflekterer lange søvnperioder med enkelte afbrydelser. Værdier under 3 repræsenterer søvn i korte segmenter med flere afbrydelser. Gennemsnitsværdien for voksne er 3,2. Lavere værdier er normale, hvis du sover længere. Dette sker fordi søvnen bliver lettere, når det vigtigste behov for søvn er blevet opfyldt.
 • Reel søvn (%) Reel søvn er din samlede søvnperiode uden afbrydelser. Det viser, hvor mange procent af din nat, der blev tilbragt i sovende tilstand. For voksne ligger gennemsnitsværdien for reel søvn på 93 %. Jo tættere værdien er på 100 %, jo højere vurderes den reelle søvn.

Sleep amount view in Flow app Sleep solidity section in Flow app

Hvordan måles søvnstadier?

En sund voksen person gennemgår normalt 4-5 søvncyklusser i løbet af en nat. Normale søvncyklusser går fra let søvn til dyb søvn og derefter tilbage til REM-søvn. Søvnrestitution ser på kvaliteten af din søvn i forhold til restituerende søvnstadier. REM-søvn og dyb søvn. REM-søvn er vigtig for indlæring og hukommelse. Dyb søvn restituerer din krop. En sund søvnstruktur indeholder en god mængde af såvel REM-søvn som dyb søvn. Dit normale niveau viser, hvordan dette delelement normalt er blevet vurderet i de seneste 28 dage. Delelementerne af restitutionstemaet bliver vurderet i forhold til indikatorerne for god søvnkvalitet baseret på den aktuelle søvnforskningslitteratur.

 • REM-søvn %: REM står for "rapid eye movement" (hurtig øjenbevægelse). I REM-søvn er dine muskler er afslappede, men din hjerne er aktiv. REM-søvn restituerer dit sind og forbedrer din hukommelse og indlæring. De fleste drømme foregår på dette stadie. Det meste af REM-søvnen sker under den anden halvdel af nattesøvnen. I gennemsnit tæller REM-søvn for cirka 21 % af voksnes søvnperiode. 25 % giver dig den højeste vurdering for dette delelement af søvnvurderingen. Højere eller lavere procentdele reducerer din vurdering.
 • Dyb søvn %: Dyb søvn er det søvnstadie, hvor det er sværest at vågne. Dette søvnstadie restituerer din krop, styrker dit immunforsvar og påvirker din muskelvækst. Det påvirker også bestemte aspekter af hukommelse og indlæring. Den dybeste søvn sker under den første halvdel af nattesøvnen. I gennemsnit tæller dyb søvn for cirka 15 % af voksnes søvnperiode. Omkring 17 % giver dig den højeste vurdering for dette delelement af søvnvurderingen. Højere procentdele forbedrer ikke din vurdering.
 • Let søvn %: Let søvn fungerer som en overgangsfase mellem vågen tilstand og de dybere søvnfaser. Du kan let blive vækket fra let søvn, da din modtagelighed over for stimuli i omgivelserne forbliver temmelig høj. Let søvn fremmer også mental og fysisk restitution, selvom REM-søvn og dyb søvn er de vigtigste søvnstadier i forbindelse hermed.

Sleep regeneration section in Flow app

Søvnrytme: Regelmæssig sengetid lærer din krop at forvente søvn, hvilket gør det nemmere at falde i søvn på tidspunktet. Ét af de meste simple tricks til at få den optimale mængde af alle søvnstadierne er at have regelmæssige sengetider. En konsistent søvnrytme forstærker en sund søvnstruktur.

Hvorfor du bør måle din søvn

Søvn spiller en vigtig rolle i optimal restitution. Mange af kroppens restituerende funktioner, f.eks. muskelvækst og heling, foregår mest i løbet af søvnen. Søvn er også vigtig for den mentale side af restitution: søvnmængden og -kvaliteten har en stor indvirkning på indlæring og hukommelse samt humør og motivation.

Når du vil forbedre eller finjustere din søvn, er det første trin at registrere den regelmæssigt. Registrering af søvn kan hjælpe dig med at identificere faktorerne i løbet af din dag, der kan have en negativ indvirkning på din søvn. Du finder også ud af hvilke daglige rutiner og valg, der forbedrer kvaliteten af din søvn.

Hvor meget søvn, du har brug for

Der er ikke en bestemt mængde søvn, som er den rette for alle. Søvn og den krævede mængde hvile er meget individuel og påvirkes af forskellige faktorer såsom træningsmængde, stress, din krops tilstand og individuelle forskelle. Det anbefalede søvninterval for voksne er mellem 7 og 9 timer. Den optimale mængde søvn for dig er den mængde, der gør dig vågen og fuld af energi til at præstere dit bedste på arbejdet, under træning og i dine daglige aktiviteter.

Opdag den optimale mængde søvn, du har brug for, ved at måle din reelle søvnperiode og fokusere din opmærksomhed på, hvordan du har det. Du kan registrere din egen opfattelse af din søvnkvalitet om morgenen ved at vurdere den. Du kan gøre det på dit ur eller i Flow-appen. Der tages ikke hensyn til din egen vurdering i beregningen af søvnvurdering, men du kan registrere din egen vurdering og sammenligne den med den søvnvurdering, du får. Hvis du føler dig træt eller har problemer med at restituere fra dine træningspas, kan du prøve, om du har gavn af en længere nats søvn. Husk at justere din foretrukne søvnperiode i overensstemmelse hermed for at få nøjagtige tilbagemeldinger.

Hvis du ikke får nok søvn, kan du prøve gradvist at tilføje 15 minutter hver dag, indtil du regelmæssigt vågner veludhvilet. En anden måde at afgøre dit søvnbehov på er ved at lade dig selv sove, indtil du vågner naturligt, gennem en periode på adskillige dage – helst mens du er på ferie. Gå i seng på det samme tidspunkt, og lad være med at stille alarmen. I løbet af denne periode bør søvnmængden justere sig til et konsistent antal timer, hvilket er den mængde søvn, du har brug for.

Sådan begynder du at måle søvn med Polar Sleep Plus Stages™

 1. Det første, du har brug for, er at indstille din foretrukne søvnperiode i Polar Flow eller på dit ur. Tryk på din profil i Flow-appen, og vælg Din foretrukne søvnperiode. Vælg din foretrukne tid, og tryk på Udført. Eller log ind på din Flow-konto, eller opret en ny på flow.polar.com, og vælg Indstillinger > Fysiske indstillinger > Din foretrukne søvnperiode. Indstil din foretrukne tid, og vælg Gem. Indstil din ønskede søvnperiode på dit ur fra Indstillinger > Fysiske indstillinger > Din ønskede søvnperiode. Foretrukken søvnperiode er den mængde søvn, du vil have hver nat. Som standard er den indstillet til den gennemsnitlige anbefaling for din aldersgruppe (otte timer for voksne mellem 18 og 64 år). Hvis du føler, at otte timers søvn er for meget eller for lidt for dig, anbefaler vi, at du justerer dine foretrukne søvnperiode, så den opfylder dine individuelle behov. Ved at gøre dette får du nøjagtige tilbagemeldinger om, hvor meget søvn du har fået i forhold til din foretrukne søvnperiode.
 2. Hav dit ur på, mens du sover. Du behøver ikke at aktivere søvntilstand, da dit ur automatisk registrerer det, når du sover. Sørg for, at Stabil pulsmåling eller Kun nat-pulsmåling er slået til. For at slå Stabil pulsmåling til skal du gå til Indstillinger > Generelle indstillinger > Stabil pulsmåling. Stram remmen godt om dit håndled. Sensoren på bagsiden af uret skal være i konstant berøring med din hud. Se Håndledsbaseret pulsmåling for mere detaljerede anvisninger om at have det på.
 3. Dit ur registrerer, hvornår du falder i søvn, hvornår du vågner, og hvor længe du har sovet. Sleep Plus Stages-målingen er baseret på registreringen af din ikke-dominerende hånds bevægelser med en indbygget 3D-accelerationssensor og registreringen af dine data for interval mellem hjerteslag fra dit håndled med en optisk pulsmåler.
 4. Om morgenen kan du se din søvnvurdering fra dit ur. Du får information om søvnstadier (let søvn, dyb søvn, REM-søvn) og en søvnvurdering efter én nat, herunder feedback om temaer (mængde, stabilitet og restitution). Efter en tredje nat får du en sammenligning med dit normale niveau.
 5. Du kan registrere din egen opfattelse af din søvnkvalitet om morgenen ved at vurdere den på dit ur eller i Flow-appen. Der tages ikke hensyn til din egen vurdering i beregningen af søvnvurdering, men du kan registrere din egen vurdering og sammenligne den med den søvnvurdering, du får.

Udspecificeringer af natten og ugentlige opsummeringer af dine søvndata i Polar Flow-appen

Hvordan din søvn altid er individuel — i stedet for at sammenligne dine søvnstatistikker med andre bør du følge dine egne langsigtede søvnmønstre for at få en fuld forståelse af, hvordan du sover. Synkroniser dit ur med Flow-appen, efter du er vågnet, for at se data for din sidste nats søvn i Polar Flow. Følg din søvn på daglig og ugentlig basis i Flow-appen, og se, hvordan dine søvnvaner og din aktivitet om dagen påvirker din søvn.

Vælg Søvn fra Flow-appens menu for at se dine søvndata. I visningen Søvnstruktur kan du se, hvordan din søvn er forløbet gennem forskellige søvnstadier (let søvn, dyb søvn og REM-søvn) og eventuelle afbrydelser af din søvn. Normalt går søvncyklusser fra let søvn til dyb søvn og derefter til REM-søvn. Typisk består en nattesøvn af 4 til 5 søvncyklusser. Dette svarer til ca. 8 timers søvn. I løbet af en normal nats søvn er der flere korte og lange afbrydelser. De lange afbrydelser vises med høje orange bjælker i søvnstrukturgrafen.

Søvnvurderingens seks delelementer inddeles i tre temaer: mængde (søvnperiode), stabilitet (lange afbrydelser, stabilitet og reel søvn) og restitution (REM-søvn og dyb søvn). Hver bjælke på grafen repræsenterer vurderingen for hvert delelement. Søvnvurdering er gennemsnittet af disse vurderinger. Når du vælger ugevisningen, kan du se, hvordan din søvnvurdering og søvnkvalitet (stabilitets- og restitutionstemaer) varierer i løbet af ugen.

​​​ ​​

Søvnrytme-sektion giver en ugevisning af din søvnperiode og dine søvnstadier.

Du kan også selv bedømme din søvn. Du kan vurdere, hvor godt du har sovet sidste nat, med en skala på fem trin: meget dårligt - dårligt - nogenlunde - godt - meget godt. Der tages ikke hensyn til din egen vurdering i beregningen af søvnvurdering, men du kan registrere din egen vurdering og sammenligne den med den søvnvurdering, du får.

Rate your sleep in Flow app

Langsigtede søvndata i Polar Flow-webservicen

For at se dine langsigtede søvndata med søvnstadier i Flow-webservicen skal du gå ind på Udvikling og vælge fanen Søvnrapport.

Søvnrapport giver dig en langsigtet visning af dine søvnmønstre. Du kan vælge at se dine søvndetaljer i en periode på 1 måned, 3 måneder eller 6 måneder. Du kan se gennemsnit for de følgende søvndata: faldt i søvn, vågnede, søvnperiode, REM-søvn, dyb søvn og afbrydelser af din søvn. Du kan se en udspecificering af nattens søvndata ved at bevæge din mus over søvngrafen.

Sleep report on Flow web

Videnskabelig baggrund

I søvnvidenskab og medicin er polysomnografi den gyldne standardmetode til at vurdere søvn. Den måler hjerneaktivitet, øjenbevægelser og muskelaktivitet med et stort sæt sensorer, der er fastgjort til hovedet. Ifølge American Academy of Sleep Medicine kræver reglerne for at klassificere søvn i forskellige søvnstadier, at en søvntekniker analyserer signalerne i perioder på 30 sekunder.

Polars automatiske søvnmåling med Sleep Plus Stages-algoritmen er blevet vurderet i henhold til den gyldne standardmetode. Sleep Plus Stages-algoritmen inkorporerer signaler fra en accelerationssensor og en optisk pulsmåler i uret. En nøjagtig måling af intervaller mellem hjerteslag med en optisk pulsmåler er grundlaget for at afgøre søvnstadier. Klassifikationen af søvn i let søvn, dyb søvn og REM-søvn afhænger af variationen i intervaller mellem hjerteslag. En nyere uafhængig undersøgelse sammenlignede Polars automatiske søvnmåling med polysomnografi. Resultaterne viste, at Sleep Plus Stage-algoritmen kunne afgøre søvnstadier med en rimelig grad af nøjagtighed hos sunde voksen med normal søvn (ikke publiceret).

 

Søvndata på Polar Grit X

Få flere oplysninger under Søvndata på dit ur i brugervejledningen til Polar Grit X.

Søvndata på Polar Grit X Pro

Få flere oplysninger under Søvndata på dit ur i brugervejledningen til Polar Grit X Pro.

Søvndata på Polar Ignite

Få flere oplysninger under Søvndata på dit ur i brugervejledningen til Polar Ignite.

Søvndata på Polar Vantage M

Få flere oplysninger under Søvndata på dit ur i brugervejledningen til Polar Vantage M.

Søvndata på Polar Vantage M2

Få flere oplysninger under Søvndata på dit ur i brugervejledningen til Polar Vantage M2.

Søvndata på Polar Vantage V

Få flere oplysninger under Søvndata på dit ur i brugervejledningen til Polar Vantage V.

Søvndata på Polar Vantage V2

Få flere oplysninger under Søvndata på dit ur i brugervejledningen til Polar Vantage V2.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.