Menu

Måling af restitution med Nightly Recharge™

​​​Nightly Recharge™ er en restitutionsmåling til om natten, som viser dig, hvor godt du restituerer fra kravene i løbet af din dag. Din Nightly Recharge-status er baseret på to komponenter: hvor godt du har sovet (søvntilstand), og hvor godt dit autonome nervesystem (ANS) slappede af i løbet af de første timer af din søvn (ANS-tilstand). Begge komponenter dannes ved at sammenligne din sidste nat med dine normale niveauer fra de seneste 28 dage. Dit ur måler automatisk både søvntilstand og ANS-tilstand om natten.

Du kan se din Nightly Recharge-status på dit ur og i Polar Flow-appen. Du vil modtage tilpassede daglige tips om træning samt tips i Polar Flow-appen til en bedre søvn og regulering af dit energiniveau på ekstra slemme dage. Alle tips baseres på dine målinger. Nightly Recharge hjælper dig med at træffe optimale valg i din dagligdag til at bevare et samlet velvære og nå dine træningsmål.

Hvordan får man gavn af Nightly Recharge?

Restitution spiller en vigtig rolle i præstationsudvikling, optimal funktion i dagtimerne, velvære og helbred. Det er ikke unormalt i vores moderne samfund, at folk, som træner regelmæssigt, og ikke har podiet som mål, også føler sig udmattede og stressede. Det er ind imellem krævende at kombinere træning med arbejde, familie og andre forpligtelser, og der er ikke altid nok tid til at restituere.

Nightly Recharge hjælper dig med at:

 • se, hvordan din krop var i stand til at restituere fra træning og stress
 • ved at give tips til træning, søvn og regulering af dine energiniveauer
 • lære, hvordan du kan forbedre din restitution om natten

Hvad måler Nightly Recharge?

Nightly Recharge-status beregnes ved at kombinere resultater for både ANS-tilstand og søvntilstand. Begge komponenter dannes ved at sammenligne din sidste nat med dine normale niveauer fra de seneste 28 dage.

Nightly Recharge-status har den følgende skala: meget dårlig – dårlig – forstyrret – OK – god – meget god.

​ ​

Hvordan måles ANS-tilstand?

ANS-tilstand giver dig informationer om, hvor godt dit autonome nervesystem (ANS) slappede af i løbet af natten. Skalaen går fra -10 til +10. Omkring nul er dit normale niveau. Dit ANS kontrollerer to forskellige sæt handlinger, som din krop kan foretage: Om det er tid til at flygte eller kæmpe (det sympatiske nervesystem), eller om det er tid til at hvile og fordøje (det parasympatiske nervesystem). Jo højere din ANS-tilstand er, des mere vil hvil-og-fordøj-delen af din ANS-tilstand dominere i forhold til dit normale niveau. ANS-tilstand sammenligner restitutionen af din ANS med dit normale niveau fra de seneste 28 dage.

ANS-tilstand baseres på analysen af dine data for interval mellem hjerteslag, som måles optisk fra dit håndled. De tre parametre, der udgør ANS-tilstanden puls, pulsvariation og åndedrætsfrekvens, måles under de ca. første fire timers søvn. De første timers søvn er mere følsomme for at afspejle restitution end målingsgennemsnit fra en hel nats søvn. De første timers søvn er også vigtige for fysisk restitution, da det meste af din dybe søvn foregår her.

Først omdannes dine data for interval mellem hjerteslag til puls, pulsvariation (RMSSD) og åndedrætsfrekvens. Derefter kombineres disse tre parametre til en enkelt værdi, som udgør din ANS-tilstandsværdi. Puls har den største indvirkning, når resultatet dannes, og åndedrætsfrekvens har den mindste. Effekten, som stress har på din krop kan ses ved funktionsdygtigheden for dit ANS. Det tager længere tid end normalt at komme fra aktivitetstilstand til afslapningstilstand efter en krævende dag, hvilket kan ses på ANS-tilstanden. For at få en højere ANS-tilstand skal din puls være lavere, pulsvariationen højere og åndedrætsfrekvensen lavere end normalt.

For eksempel mental eller fysisk stress, træning sent om aftenen, sygdom eller alkohol kan holde din puls oppe (og pulsvariation nede) under de første timer af din søvn.

Puls reguleres hovedsageligt af ANS. Din gennemsnitlige åndedrætsfrekvens under ca. de første fire timer af din søvn bliver målt. En normal værdi for voksne kan være mellem 40 og 100 bpm. Det er normalt for dine pulsværdier at variere fra den ene nat til den anden. Det er bedst at sammenligne din sidste nats værdi med dit normale niveau.

Pulsvariation (HRV) henviser til den variation i tid, der er mellem på hinanden følgende hjerteslag. En højere HRV reflekterer den højere aktivering af den del af ANS, som er ansvarlig for hvile og fordøjelse. Generelt er en høj pulsvariation forbundet med godt helbred, en høj aerob kondition og modstandsdygtighed overfor stress. Den kan variere meget fra person til person og spænde mellem 20 og 150. Det er bedst at sammenligne din sidste nats værdi med dit normale niveau.

Åndedrætsfrekvens viser din gennemsnitlige åndedrætsfrekvens under ca. de første fire timer af din søvn. Den beregnes fra dine data for interval mellem hjerteslag. Dine intervaller mellem hjerteslag bliver kortere, når du ånder ind, og længere, når du ånder ud. Når du sover, sænkes åndedrætsfrekvensen og varierer hovedsageligt sammen med søvnstadier. Den typiske værdi for en sund voksen ligger mellem 12 til 20 åndedrag pr. minut. Din åndedrætsfrekvens varierer normalt ikke meget. Højere værdier end den normale kan være et tegn på feber eller kommende sygdom.

Hvordan måles søvntilstand?

Din Søvntilstand ser på, hvordan du sov sidste nat, sammenlignet med dit normale niveau. Din søvnvurdering er en værdi, der opsummerer, hvor meget og hvor godt du har sovet. Denne vurdering sammenlignes med dine normale resultater fra de seneste 28 dage. Skalaen af søvnvurderingen er 1 - 100. En typisk søvnvurdering er ca. 70 til 85.

Søvntilstand = Søvnvurdering sammenlignet med dit normale niveau. Skala: meget under normal – under normal – normal – over normal – meget over normal. Denne grønne farve betyder, at din tilstand var normal eller bedre end normal.

Søvnvurderingens seks delelementer inddeles i tre temaer: mængde, stabilitet og restitution. Hver bjælke på søvngrafen repræsenterer vurderingen for hvert delelement. Søvnvurdering er gennemsnittet af disse vurderinger.

Søvnmængde ser på, hvor længe du har sovet. Det er vigtigt at få nok søvn af hensyn til dit helbred. Din søvnperiode sammenlignes med den optimale søvnperiode ud fra indstillingen af din ønskede søvnperiode og de aldersrelaterede anbefalinger for søvnens varighed (7-9 timer for voksne). Søvnperiode er det samlede tidsrum mellem det tidspunkt, hvor du faldt i søvn, til du vågnede. I gennemsnit sover voksne 7 timer og 20 minutter. Kvinder sover en smule længere end mænd. Dit normale niveau viser, hvordan dette delelement normalt er blevet vurderet i de seneste 28 dage.

Søvnstabilitet ser på kvaliteten af din søvn i forhold til antal af og mønster for afbrydelserne af din søvn. Dit normale niveau viser, hvordan dette delelement normalt er blevet vurderet i de seneste 28 dage. En god nats søvn består af lange, uafbrudte perioder. Det er dog helt normalt at opleve nogle afbrydelser af ens søvn – i de fleste tilfælde vil du ikke engang kunne huske, at du vågnede. Delelementerne af stabilitetstemaet bliver vurderet i forhold til indikatorerne for god søvnkvalitet baseret på den aktuelle søvnforskningslitteratur.

 • Lange afbrydelser (min) fortæller dig den tid, du har været vågen under afbrydelser, der var længere end 90 sekunder. Det er helt normalt med afbrydelser i søvn. I løbet af en normal nats søvn er der flere korte og lange afbrydelser, hvor du vågner. Det afhænger af disse afbrydelsers varighed, om du kan huske dem eller ej. De korte afbrydelser husker vi normalt ikke. Men vi kan huske de længere afbrydelser, hvor vi måske er oppe for at drikke et glas vand. På en gennemsnitlig nat er der omkring 15 minutters lange afbrydelser af søvnen. En nat uden nogen lange afbrydelser giver den maksimale vurdering.
 • Stabilitet (1-5) Søvnstabilitet er en vurdering af, hvor stabil din søvn var på en skala fra 1 til 5. 5 repræsenterer søvn uden nogen afbrydelser. Værdier på over 3 reflekterer lange søvnperioder med enkelte afbrydelser. Værdier under 3 repræsenterer søvn i korte segmenter med flere afbrydelser. Gennemsnitsværdien for voksne er 3,2. Lavere værdier er normale, hvis du sover længere. Dette sker fordi søvnen bliver lettere, når det vigtigste behov for søvn er blevet opfyldt.
 • Reel søvn (%) Reel søvn er din samlede søvnperiode uden afbrydelser. Det viser, hvor mange procent af din nat, der blev tilbragt i sovende tilstand. For voksne ligger gennemsnitsværdien for reel søvn på 93 %. Jo tættere værdien er på 100 %, jo højere vurderes den reelle søvn.

Sleep amount view in Flow appSleep solidity section in Flow appSleep regeneration section in Flow app

En sund voksen person gennemgår normalt 4-5 søvncyklusser i løbet af en nat. Normale søvncyklusser går fra let søvn til dyb søvn og derefter tilbage til REM-søvn. Søvnrestitution ser på kvaliteten af din søvn i forhold til restituerende søvnstadier. REM-søvn og dyb søvn. REM-søvn er vigtig for indlæring og hukommelse. Dyb søvn restituerer din krop. En sund søvnstruktur indeholder en god mængde af såvel REM-søvn som dyb søvn. Dit normale niveau viser, hvordan dette delelement normalt er blevet vurderet i de seneste 28 dage. Delelementerne af restitutionstemaet bliver vurderet i forhold til indikatorerne for god søvnkvalitet baseret på den aktuelle søvnforskningslitteratur.

 • REM-søvn %: REM står for "rapid eye movement" (hurtig øjenbevægelse). I REM-søvn er dine muskler er afslappede, men din hjerne er aktiv. REM-søvn restituerer dit sind og forbedrer din hukommelse og indlæring. De fleste drømme foregår på dette stadie. Det meste af REM-søvnen sker under den anden halvdel af nattesøvnen. I gennemsnit tæller REM-søvn for cirka 21 % af voksnes søvnperiode. 25 % giver dig den højeste vurdering for dette delelement af søvnvurderingen. Højere eller lavere procentdele reducerer din vurdering.
 • Dyb søvn %: Dyb søvn er det søvnstadie, hvor det er sværest at vågne. Dette søvnstadie restituerer din krop, styrker dit immunforsvar og påvirker din muskelvækst. Det påvirker også bestemte aspekter af hukommelse og indlæring. Den dybeste søvn sker under den første halvdel af nattesøvnen. I gennemsnit tæller dyb søvn for cirka 15 % af voksnes søvnperiode. Omkring 17 % giver dig den højeste vurdering for dette delelement af søvnvurderingen. En højere procentdel forbedrer ikke din vurdering.
 • Let søvn %: Let søvn fungerer som en overgangsfase mellem vågen tilstand og de dybere søvnfaser. Du kan let blive vækket fra let søvn, da din modtagelighed over for stimuli i omgivelserne forbliver temmelig høj. Let søvn fremmer også mental og fysisk restitution, selvom REM-søvn og dyb søvn er de vigtigste søvnstadier i forbindelse hermed.

Søvnrytme: Regelmæssig sengetid lærer din krop at forvente søvn, hvilket gør det nemmere at falde i søvn på tidspunktet. Ét af de meste simple tricks til at få den optimale mængde af alle søvnstadierne er at have regelmæssige sengetider. En konsistent søvnrytme forstærker en sund søvnstruktur.

Få yderligere oplysninger under Sleep Plus Stages™ registrering af søvn.

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge Nightly Recharge?

 1. Hav dit ur på, når du sover. Du skal have dit ur på i tre nætter, før du begynder at se Nightly Recharge-status på dit ur.
 2. Stabil pulsmåling skal være slået til, for at Nightly Recharge kan virke. For at slå Stabil pulsmåling til skal du gå ind under Indstillinger > Generelle Indstillinger > Stabil pulsmåling og vælge Til eller Kun nat. Stram remmen godt om dit håndled. Sensoren på bagsiden skal være i konstant berøring med din hud. Se Fejlfinding af optisk pulsmåling for mere detaljerede anvisninger om at have det på.
 3. Efter tre vellykkede målinger om natten begynder du at se din Nightly Recharge-status på dit ur.

Analyser din Nightly Recharge i Flow-appen

Du kan sammenligne og analysere dine Nightly Recharge-detaljer fra forskellige nætter i Polar Flow-appen. Vælg Nightly Recharge fra Flow-appens menu for at se detaljerede oplysninger om din sidste nats Nightly Recharge. Stryg displayet til højre for at se Nightly Recharge-detaljer for tidligere dage. Tryk på feltet ANS-tilstand eller søvntilstand for at åbne en detaljeret visning af ANS-tilstand eller søvntilstand.

Detaljer om ANS-tilstand i Flow-appen

ANS-tilstand baseres på analysen af dine data for interval mellem hjerteslag, som måles optisk fra dit håndled. ANS-tilstand giver dig informationer om, hvor godt dit autonome nervesystem (ANS) slappede af i løbet af natten. Skalaen går fra -10 til +10. Omkring nul er dit normale niveau. ANS-tilstanden findes ved at måle din puls, pulsvariation og åndedrætsfrekvens under de ca. første fire timers søvn.

Detaljer om søvntilstand i Flow-appen

Hvordan din søvn altid er individuel — i stedet for at sammenligne dine søvnstatistikker med andre bør du følge dine egne langsigtede søvnmønstre for at analysere, hvordan du sover.

Synkroniser dit ur med Flow-appen, efter du er vågnet, for at se data for din sidste nats søvn i Polar Flow. Følg din søvn på daglig og ugentlig basis i Flow-webservicen og -appen, og se, hvordan dine søvnvaner og daglige valg påvirker din søvnkvalitet.

Vælg Søvn fra Flow-appens menu for at se dine søvndata. I visningen af søvnstruktur kan du se, hvordan din søvn er forløbet gennem forskellige søvnstadier (let søvn, dyb søvn og REM-søvn) og eventuelle afbrydelser af din søvn. Normalt går søvncyklusser fra let søvn til dyb søvn og derefter til REM-søvn. Typisk består en nattesøvn af 4 til 5 søvncyklusser. Dette svarer til ca. 8 timers søvn. I løbet af en normal nats søvn er der flere korte og lange afbrydelser, som vises med orange på grafen.

Søvnvurdering beskriver, hvordan du har sovet, sammenlignet med indikatorerne for en god nats søvn baseret på den aktuelle søvnvidenskab. Den opsummerer mængden og kvaliteten af din søvn i et enkelt tal (1 - 100). Søvnvurderingens seks delelementer inddeles i tre temaer: mængde (søvnperiode), stabilitet (lange afbrydelser, stabilitet og reel søvn) og restitution (REM-søvn og dyb søvn).

Du kan også selv bedømme din søvn. Du kan vurdere, hvor godt du har sovet sidste nat, med en skala på fem trin: meget dårligt - dårligt - nogenlunde - godt - meget godt. Der tages ikke hensyn til din egen vurdering i beregningen af søvntilstand, men du kan registrere din egen vurdering og sammenligne den med den vurdering af søvntilstand, du får.

Rate your sleep in Flow app

Få yderligere oplysninger under Sleep Plus Stages™ registrering af søvn.

Personlige tips i Flow-appen

Du vil modtage tilpassede daglige tips om træning samt tips i Polar Flow-appen til en bedre søvn og regulering af dit energiniveau på ekstra slemme dage. Alle tips baseres på dine målinger. Dagens tip vises på åbningsvisningen af Nightly Recharge i Flow-appen.

Til træning

Du får et træningstip hver dag. Det fortæller dig, om du bør tage det roligt eller klø på. Tippene er baseret på:

 • Nightly Recharge-status
 • ANS-tilstand
 • Søvntilstand
 • Status af kredsløbsbelastning
Til søvn

Hvis du ikke sov så godt som normalt, får du et råd til søvn. Det fortæller dig, hvordan du kan forbedre de aspekter af søvnen, der ikke var så gode som normalt. Ud over ting, vi måler fra din søvn, tager vi hensyn til din:

 • søvnrytme over en længere periode
 • Status af kredsløbsbelastning
 • træning den foregående dag
Til regulering af energiniveauer

Hvis din status af ANS-tilstand eller søvntilstand er meget lav, vil du modtage et tip, som kan hjælpe dig gennem dagen med en lavere restitution. De er praktiske tips til, hvordan du gearer ned, når du er fyldt med energi, og hvordan du finder ny energi, når du trænger til et boost.

Videnskabelig baggrund

Nighty Recharge er baseret på opdateret videnskabelig viden om stress og restitution. Den anvender en generelt accepteret metode til at vurdere funktionen af det autonome nervesystem (ANS) og den natlige søvn. Når intervaller mellem hjerteslag måles, giver det et gyldigt værktøj til indirekte at måle ANS-funktionen samt søvn i det virkelige liv.

ANS-tilstand kombinerer puls, pulsvariation og åndedrætsfrekvens smart, på en måde der afspejler ændringer i hjertets sympatiske og parasympatiske kontrol. Puls reguleres af begge dele af ANS. Aktivering af den sympatiske del øger pulsens hastighed, mens aktivering af den parasympatiske del sænker den. Variation i intervallerne mellem hjerteslag (dvs. pulsvariation) måles med et parameter kaldet RMSSD (RMS-værdi af de følgende forskelle i intervaller mellem hjerteslag). Den afspejler især den parasympatiske kontrol af hjertet. Jo højere den parasympatiske aktivering er, des højere er RMSSD-værdien. Åndedrætsfrekvensen kan også måles fra dataene for interval mellem hjerteslag. Den er typisk ret stabil fra den ene nat til den anden, men når den afviger fra dens normale niveau, tilføjer den vigtig information til ANS-tilstanden.

Søvntilstand er indbygget i Sleep Plus Stages-funktionen. Polars automatiske søvnmåling med Sleep Plus Stages-algoritmen er blevet vurderet i henhold til polysomnografi, som er den gyldne standardmetode til at vurdere søvn. Søvnvurdering er et let forståeligt mål med et solidt videnskabeligt grundlag. Der findes ikke et enkelt parameter, som ville indikere, hvor godt du har sovet, og derfor kombinerer søvnvurdering adskillige komponenter af søvn. Disse komponenter er blevet formuleret baseret på videnskabelige anbefalinger om søvnvarighed og -kvalitet.

Nightly Recharge på Polar Grit X

Få flere oplysninger under Nightly Recharge på dit ur i brugervejledningen til Polar Grit X.

Nightly Recharge på Polar Grit X Pro

Få flere oplysninger under Nightly Recharge på dit ur i brugervejledningen til Polar Grit X Pro.

Nightly Recharge på Polar Ignite

Få flere oplysninger under Nightly Recharge på dit ur i brugervejledningen til Polar Ignite.

Nightly Recharge på Polar Vantage M

Få flere oplysninger under Nightly Recharge på dit ur i brugervejledningen til Polar Vantage M.

Nightly Recharge på Polar Vantage M2

Få flere oplysninger under Nightly Recharge på dit ur i brugervejledningen til Polar Vantage M2.

Nightly Recharge på Polar Vantage V

Få flere oplysninger under Nightly Recharge på dit ur i brugervejledningen til Polar Vantage V.

Contact Us
Kontakt os
Request repair
Anmod om reparation

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.