Meny

FitSpark™ daglig träningsvägledning

​​I träningsguiden till FitSpark™ hittar du färdiga dagliga träningspass på begäran lättillgängliga direkt i klockan. Träningspassen har utformats för att matcha din konditionsnivå, träningshistorik och återhämtning samt hur redo du är att träna, baserat på din Nightly Recharge-status från föregående natt. FitSpark ger dig 2–4 olika träningsalternativ varje dag: ett som passar bäst för dig och 1–3 andra alternativ att välja mellan. Du får maximalt fyra förslag per dag och det finns totalt 19 olika träningspass. Förslagen inkluderar träningspass från kategorierna kardio, styrka eller stödträning.

FitSpark-träningspassen är färdiga träningsmål definierade av Polar. Träningspassen innehåller instruktioner om hur du utför övningarna och steg-för-steg-vägledning i realtid för att säkerställa att du tränar säkert och med rätt teknik. Alla träningspass är tidsbaserade och de anpassas utifrån din nuvarande konditionsnivå, vilket gör träningspassen lämpliga för alla, oavsett konditionsnivå. FitSpark träningsförslag uppdateras efter varje träningspass (inklusive träningspass utförda utan FitSpark), vid midnatt och när du vaknar. FitSpark ger dig mångsidig träning med olika typer av dagliga träningspass att välja mellan.

Hur bestäms din konditionsnivå?

Din konditionsnivå bestäms för varje förslag baserat på din :

  • Träningshistorik (genomsnittlig veckovis träning i pulszoner från de föregående 28 dagarna) eller
  • Maximal syreupptagningsförmåga (från Konditionstest i din klocka) eller
  • Träningsbakgrund

Du kan börja använda funktionen utan någon träningshistorik. FitSpark fungerar dock optimalt efter 7 dagars användning.

Ju högre konditionsnivå, desto längre varar träningsmålen. De mest krävande styrketräningsmålen är inte tillgängliga på låga konditionsnivåer.

Vilken typ av övningar ingår i träningskategorierna?

I kardioträningspass vägleds du att träna i olika pulszoner med olika tidslängd. Träningspass inkluderar tidsbaserade uppvärmnings-, tränings- och nedvarvningsfaser. Kardioträningspass kan slutföras med alla sportprofiler på din klocka.

Styrketräning är träningspass av cirkelträningstyp som består av styrketräningsövningar med tidsbaserad vägledning. Kroppsviktsträning kan utföras med din egen kropp som motstånd – extravikter behövs inte. I cirkelträning behöver du en viktskiva, en kettlevikt eller hantlar för att utföra övningarna.

Stödträningspass är träningspass av cirkelträningstyp som består av styrke- och rörlighetsövningar med tidsbaserad vägledning.

FitSpark på Polar Ignite

I klockfunktionen kan du svepa åt vänster eller höger för att navigera till klockdisplayen FitSpark.

Klockdisplayen Fitspark innehåller följande vyer för olika träningskategorier:

PROGRAM-KLOCKDISPLAY: Om du har ett Löpprogram i Polar Flow är dina FitSpark-förslag baserade på träningsmålen för löpprogram.

Tryck på FitSpark-displayen för att se den mest lämpliga träningen för dig baserat på din träningshistorik och konditionsnivå. Tryck på den föreslagna träningen för att se en detaljerad sammanfattning av träningen eller tryck på Mer för att se andra alternativa träningsförslag. Svep upp för att se övningarna som ingår i träningen (styrke- och stödträning) och tryck på den individuella övningen för att se detaljerade anvisningar om hur du utför övningen. Tryck på Starta för att välja träningsmål. Tryck på sportprofilen för att starta träningsmålet.

Under träning

Din klocka ger dig vägledning under träning, vilket inkluderar träningsinformation, tidsbaserade faser med pulsszoner för kardiomål och tidsbaserade faser med övningar för styrka och stödmål.

Styrketränings- och stödträningspass är baserade på färdiga träningsplaner med animerade övningar och steg-för-steg-vägledning i realtid. Alla träningspass inkluderar timer och vibrationer så att du ska veta när det är dags att byta till nästa fas. Fortsätt varje rörelse i 40 sekunder, vila sedan i en minut och starta nästa rörelse. När du har slutfört alla serier i det första setet påbörjar du nästa set manuellt. Du kan avsluta ett träningspass varje gång du vill. Du kan inte hoppa över eller omorganisera träningsfaser.

Bakgrundsbelysning alltid på under träning: Svep nedåt från den övre delen av displayen för att dra ner menyn Snabbinställningar. Tryck på ikonen Bakgrundsbelysning för att välja Alltid på eller Automatisk. När Alltid på är aktiverat är klockdisplayen tänd under träningspasset. Inställningen för bakgrundsbelysning går som standard tillbaka till automatisk när du har avslutat träningspasset. Observera att valet Alltid På gör att batteriet förbrukas mycket snabbare än standardinställningen.

FitSpark på Polar Grit X/Vantage

Använd knapparna UPP och NER i klockfunktionen för att navigera till klockdisplayen för FitSpark.

Klockdisplayen Fitspark innehåller följande vyer för olika träningskategorier:

   

PROGRAM-KLOCKDISPLAY: Om du har ett Löpprogram i Polar Flow är dina FitSpark-förslag baserade på träningsmålen för löpprogram.

Tryck på OK i klockdisplayen FitSpark för att se träningsförslagen. Den mest lämpliga träningen för dig baserat på din träningshistorik och konditionsnivå visas först. Bläddra ner för att se fler alternativa träningsförslag. Välj ett träningsförslag genom att trycka på OK för att se en detaljerad beskrivning av träningen. Bläddra ner för att se övningarna som ingår i träningen (styrke- och stödträning) och tryck på den individuella övningen för att se detaljerade anvisningar om hur du utför övningen. Bläddra till Start och tryck på OK för att välja träningsmålet, och välj sedan sportprofilen för att starta träningsmålet.

 

Under träning

Din klocka ger dig vägledning under träning, vilket inkluderar träningsinformation, tidsbaserade faser med pulsszoner för kardiomål och tidsbaserade faser med övningar för styrka och stödmål.

Styrketränings- och stödträningspass är baserade på färdiga träningsplaner med animerade övningar och steg-för-steg-vägledning i realtid. Alla träningspass inkluderar timer och vibrationer så att du ska veta när det är dags att byta till nästa fas. Fortsätt varje rörelse i 40 sekunder, vila sedan i en minut och starta nästa rörelse. När du har slutfört alla serier i det första setet påbörjar du nästa set manuellt. Du kan avsluta ett träningspass varje gång du vill. Du kan inte hoppa över eller omorganisera träningsfaser.

 

Träningsresultat i din klocka och i Polar Flow

Du får en summering av ditt träningspass i din klocka direkt efter avslutat träningspass. Du får en mer detaljerad analys i Polar Flow-appen eller på webbtjänsten Polar Flow. För kardioträningsmål får du ett grundläggande träningsresultat, vilket visar faserna i träningspasset med pulsdata. För styrke- och stödträningsmål får du detaljerade träningsresultat, som inkluderar din snittpuls och tid som tillbringats på varje övning. Dessa visas som en lista, och varje övning visas också på pulskurvan.

Vetenskaplig bakgrund

FitSpark-träningarna är baserade på WHO:s rekommendationer för fysisk aktivitet per vecka för vuxna. Rekommendationen anger 150 minuters måttlig eller 75 minuters intensiv kardiovaskulär träning och motståndsträning två gånger i veckan.

Contact Us
Kontakta oss
Request repair
Service

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.