Valikko

Sykevälivaihtelu (HRV)


Syke vaihtelee joka sydämenlyönnillä. Sykevälivaihtelu (HRV - heart rate variation) on peräkkäisten sydämenlyöntien (R-R intervallien) välisen ajan vaihtelua. Electrokardiogrammi (EKG) on sydämestä peräisin oleva sähköinen signaali. EKG.stä selvimmin erottuva ominaisuus on QRP-kompleksi, joka muodostuu Q, R ja S -aalloista, ja saa alkunsa sydämen kammioiden sähköisestä aktivoinnista. Kuva 1 havainnollistaa R-R intervallien välisen ajan vaihtelua.Kuva 1. peräkkäisten sydämenlyöntien vaihtelu, tunnetaan myös R-R intervallina.

HRV-lukema osoittaa kuinka paljon syke vaihtelee keskiarvosykkeessä. Keskiarvosyke, joka on 60 lyöntiä minuutissa (bpm), ei tarkoita että perättäisten lyöntien välinen aika olisi tasan 1.0 sekunttia, vaan se voi vaihdella 0.5 sekunnista aina 2.0 sekuntiin asti.

Aerobinen kunto vaikuttaa sykevälivaihteluun. Hyvässä kunnossa olevan sydämen sykevälivaihtelu on yleensä levossa suurta. Muita sykevälivaihteluun vaikuttavia tekijöitä ovat ikä, perintötekijät, vartalon asento, vuorokaudenaika ja terveydentila. Harjoituksen aikana sykevälivaihtelu pienenee harjoituksen tehon ja sykkeen noustessa. Sykevälivaihtelu laskee myös henkisen stressin aikana. Autonominen hermosto säätelee sykevälivaihtelua. Parasympaattinen toiminta laskee sykettä ja nostaa sykevälivaihtelua, kun taas sympaattinen toiminta nostaa sykettä ja laskee sykevälivaihtelua.
Sykevälivaihtelua käytetään OwnIndex, OwnZone, OwnOptimizer, OwnRelax, EnergyPointer ja ZoneOptimizer-toiminnoissa. Sitä voidaan harjoitustietokoneella mitata sellaisenaankin. Jos sykevälivaihtelusi muuttuu tietyllä vauhdilla ja sykkeellä, se saattaa olla merkki harjoituskuormasi muutoksesta tai stressistä.

Chat
Chat
Contact Us
Ota yhteyttä
Request repair
Missä huoltaa?

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.