Valikko

Mitä on aerobinen (kardiovaskulaarinen) kunto?


Aerobinen (kardiovaskulaarinen) kunto on yksi tärkeimmsitä fyysisen kunnon elementeistä. Muita ovat lihasvoima ja kestävyys, notkeus ja ala-selän toiminta. Aerobinen kunto kuvastaa sydämen pumppaaman ja lihaksiin kuljettaman hapen määrää sekä lihasten kykyä käyttää hyväkseen saamansa happea. Aerobisen kunnon kohotessa sydän- ja verenkiertoelimistö kykenee yhä paremmin suorittamaan tärkeintä tehtäväänsä: kuljettamaan happea ja energiaa koko kehon tarpeisiin.

Hyvästä aerobisesta kunnosta on monia terveydellisiä etuja. Esimerkiksi se laskee riskiäsi sydän ja verenkiertoelimistön sairauksiin, halvaukseen, korkeaan verenpaineeseen, diabetekseen ja muihin sairauksiin.
 

Paras tapa kohottaa aerobista kuntoa on harrastaa liikuntaa, jossa kehon suuret lihakset tekevät töitä. Tällaisia liikuntamuotoja ovat mm. reipas kävely, hölkkä, jouksu, puöräily, uinti, luistelu, hiihto ja aerobiset ryhmälajit kuten jumppa.

Sydän on kuten muutkin lihakset - se vahvistuu ja tehostuu harjoittelun myötä. Syke on sydämen tekemän työn määrällinen mitta. Levossa keskivertohenkilön terve sydän lyö noin 70 kertaa minuutissa. Harjoitettu sydän lyö paljon harvemmin levossa, vain 40 - 50 kertaa minuutissa tai vähemmän. Sykevälivaihtelu on sydämen tekemän työn laadullinen mitta. Mitä matalampi leposyke sitä korkeampi sykevälivaihtelu, ja näin ollen laadukkaampi sydämen toiminta.

Aerobiseen kuntoon vaikuttaa ikä, sukupuoli, liikuntatottumukset ja perintötekijät. Ihmisen paras kunto ajoittuu 15 ja 30 ikävuoden välille ja laskee sitten jatkuvasti iän mukana. 60-vuotiaana miehen keskimääräinen maksimaalinen aerobinen kapasiteetti (hapenottokyky) on noin kolme neljäsosaa 20-vuotiaana saavuttamastaan arvosta. Passiivisella, liikkumattomalla ihmisellä keskimääräisen maksimaalisen aerobisen kapasiteetin lasku vuosikymmenessä on 10% ja säännöllisesti liikkuvalla alle 5%.

Contact Us
Ota yhteyttä
Request repair
Missä huoltaa?

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.