Tietoja pyöräilytehosta

Mitä pyöräilyteho tarkoittaa?

Pyöräillessäsi liikutat polkupyörää polkimiin kohdistamasi voiman avulla. Tämä voima ja poljinnopeus muodostavat pyöräilytehon, jota voidaan mitata tehosensorilla.

Mitä vasemman ja oikean jalan tasapaino tarkoittaa?

Vasemman ja oikean jalan tasapaino tarkoittaa tehon jakautumista vasemman ja oikean jalan kesken. Yleensä toinen jalka on toista vahvempi.

Mitä hyötyä pyöräilytehon mittaamisesta on?

Pyöräilytehon mittaaminen auttaa seuraamaan ja kehittämään pyöräilytekniikkaa ja suorituskykyä. Sen avulla voit esimerkiksi selvittää, miltä eri rasitustasot tuntuvat ja miten rasitus vaihtelee eri sääolosuhteissa. Sykkeestä poiketen tehontuotto on absoluuttinen ja objektiivinen rasituksen mittari. Voit siis verrata tehoarvojasi toisten samaa sukupuolta olevien ja suunnilleen samankokoisten pyöräilijöiden arvoihin. Tarkimmat tulokset saat vertaamalla wattia/kg-arvoja. Myös sykkeen vertaaminen tehoalueisiin antaa lisätietoja.

Mitä laitteita pyöräilytehotiedot edellyttävät?

Tarvitset Kéo Power Bluetooth® Smart -poljinsarjan (valittavissa on kaksi vaihtoehtoa: yhden polkimen ja kahden polkimen paketit), ja yhteensopivan Bluetooth Smart Ready -harjoituslaitteen, jossa näet poljinten lähettämät tehotiedot harjoitusten aikana. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi Polar V800 ja Polar V650. Harjoitusten jälkeen voit synkronoida tietosi Polar Flow -mobiilisovellukseen välitöntä analysointia varten. Flow-sovellus synkronoi tiedot automaattisesti Polar Flow -verkkopalveluun, jossa voit analysoida ne tarkemmin.

Miten Kéo Power mittaa pyöräilytehoa?

Kéo Power Bluetooth® Smart mittaa tehon suoraan polkimista kahdeksan erittäin herkän venymäliuskan avulla. Kummassakin polkimessa on kahdeksan venymäliuskaa, ja kummankin jalan teho mitataan erikseen. Tämä on yksi markkinoiden tarkimmista ja monipuolisimmista tehonmittauslaitteista. Kéo Power Essential Bluetooth® Smart -sarjassa on yksi poljin, joten se mittaa vain toisen jalan tehoa.

Miksi kannattaa käyttää lukkopolkimia?

Lukkopolkimet tehostavat voiman käyttöä ja helpottavat pyöräilytekniikan muuttamista. Lukkopolkimilla koko polkimen liikettä pystyy hallitsemaan tehokkaasti, kun taas tavallisilla polkimilla hallinta rajoittuu lähinnä alaspäin suuntautuvaan liikkeeseen.

Onko syketietoja tallennettava, vai voinko käyttää pelkkää tehosensoria?

Tässä asiassa on kaksi koulukuntaa. Toiset haluavat käyttää vain tehosensoria ja toiset lisäksi syke-, nopeus- ja poljinnopeussensoria. Käytettävä menetelmä riippuu siitä, miten tarkkoja tietoja haluat. Ammattipyöräilijät käyttävät kaikkia sensoreita saadakseen mahdollisimman paljon tietoa harjoittelustaan. Sykkeen tallentamisen etuihin kuuluu esimerkiksi mahdollisuus hyödyntää Harjoituskuormitus- ja Palautumisen tila -ominaisuuksia. Niitä seuraamalla voit välttää yli- ja aliharjoittelun.

Mitä Flow-verkkopalvelussa pyöräilyharjoituksen tuloksessa näkyvät tehoon liittyvät arvot tarkoittavat?

Keskisykkeen, -nopeuden ja -kadenssin kaltaisten tavallisten arvojen lisäksi näytetään useita tehoon liittyviä arvoja, jotka kertovat harjoituksestasi eri näkökulmista.

Normalisoitu teho huomioi tehon vaihtelun, jota esiintyy luonnostaan pyöräilyn aikana. Se eroaa Ka. teho -arvosta huomioimalla paremmin tehon vaihtelun ja antamalla paremman arvion harjoituksen vaativuudesta. Tuloksessa näytetään seuraavat tehoon liittyvät arvot:

  • Ka. teho [w]: Harjoituksen keskiteho. Maksimiteho mainitaan keskiarvon alapuolella.
  • Normalisoitu teho [w]: koko harjoituksen normalisoitu teho.
  • Normalisoitu teho, 20 min [w]: korkein normalisoitu teho 20 minuutin jaksolta.
  • Normalisoitu teho, 60 min [w]: korkein normalisoitu teho 60 minuutin jaksolta.

Ajan mittaan pystyt tuottamaan enemmän tehoa, mikä tarkoittaa, että suorituskykysi on parantunut.

Millaisia tehoarvoja voin odottaa?

Melko tyypillinen arvo harrastajapyöräilijälle on 100–300 wattia kuntotasosta riippuen, kun taas ammattipyöräilijän tuottama teho on noin 400 wattia. Ammattilaisten hetkellinen huipputeho voi olla 700 wattia tai joskus jopa huomattavasti enemmän.

Miten Kéo Power -polkimet voivat auttaa parantamaan pyöräilytekniikkaani?

Harjoitusten aikana näet vasemman ja oikean polkimen liikkeen havainnollistettuna ympyrädiagrammilla. Seuraavassa kuvassa näkyvässä V800:n ympyrädiagrammissa tummanharmaa alue tarkoittaa työntövaihetta. Vaaleanharmaa alue on se polkimen liikkeen piste, jossa käytät maksimivoimaa. Musta alue on se vaihe, jossa et käytä lainkaan voimaa, eli palautusvaihe.

Tarkoituksena on suurentaa työntövaiheen osuutta. Voit kokeilla muuttaa tekniikkaasi ja katsoa, miten se vaikuttaa työntövaihetta kuvaavaan alueeseen.

Esimerkkikuvassa pyöräilijän vasemman jalan työntövaiheen osuus on 74 prosenttia ja oikean jalan 60 prosenttia polkimen liikkeestä.

Jalkojeni voima-arvoissa on suuret erot. Mitä se tarkoittaa ja mitä minun pitäisi tehdä asialle?

Jalkojen voima-arvojen välillä on tavallisesti hieman eroa ja täydellinen vasemman ja oikean jalan tasapaino (50-50) on lähinnä teoreettinen. Tarkkaile vasemman ja oikean jalan tasapainoa pitkällä aikavälillä. Selvitä ensin, mikä on tavanomainen alueesi, niin sinun on helpompi huomata tavallisesta poikkeavat muutokset.

Voit pyrkiä pienentämään vasemman ja oikean jalan välistä eroa. Se todennäköisesti auttaa parantamaan suorituskykyäsi ja estämään rasitusvammoja pitkällä aikavälillä.

Voiko useampi pyöräilijä käyttää samoja Kéo Power -polkimia?

Kyllä voi! Ne on helppo ottaa käyttöön ja vaihtaa pyörästä toiseen.