Valikko

Polarin Sleep Plus™ -toiminnon perusteet

Mikä Polar Sleep Plus™ on ja miten se toimii?

 

Polar Sleep Plus™ on toiminto, jonka avulla voit seurata unesi määrää ja sitä, miten hyvin olet nukkunut. Se on helppo tapa seurata untasi ja tutustua omaan unirytmiisi ja unesi laatuun. Palaute ja yksityiskohtaiset tiedot unestasi ohjaavat sinua parantamaan unirytmiäsi ja auttavat tunnistamaan, mitkä päivittäisen rutiinisi tekijät voivat vaikuttaa uneesi ja tarvita muuttamista.

Polar Sleep Plus™ kertoo, kuinka kauan nukuit yön aikana, oliko unesi jatkuvaa vai katkonaista ja milloin unesi katkokset tapahtuivat. Lisäksi se antaa palautetta unesi laadusta ja kestosta. Saat tarkemman palautteen määrittämällä viisiportaisella asteikolla, kuinka hyvin nukuit.

24/7 aktiivisuuden seurannalla varustetut yhteensopivat Polar-laitteet havaitsevat automaattisesti, milloin nukahdat ja heräät ja kuinka kauan nukuit. Unen seuranta perustuu heikomman kätesi liikkeiden seurantaan sisäänrakennetun 3D-kiihtyvyysanturin avulla.

Polar Flow -verkkopalvelussa ja -sovelluksessa näet yökohtaiset erittelyt ja viikoittaiset yhteenvedot, joiden avulla voit analysoida unirytmiäsi ja unesi laatua tarkasti.

Yhteensopivat laitteet

  • Polar M430
  • Polar Vantage M
  • Polar Vantage V

Mitä Polar Sleep Plus™ mittaa?

Uniaika

Uniaika tarkoittaa ajanjaksoa nukahtamisen ja heräämisen välillä. Polar-laitteesi tarkkailee kehosi liikkeitä ja huomaa, kun nukahdat ja heräät.

Keskeytykset

Normaalin yöunen aikana tapahtuu useita lyhyitä ja pitkiä keskeytyksiä, jolloin ollaan valveilla. Keskeytysten muistaminen jälkikäteen riippuu niiden kestosta. Lyhyitä keskeytyksiä ei yleensä muisteta. Pitkät keskeytykset voidaan muistaa, jos niiden aikana noustaan ylös esimerkiksi juomaan vettä. Keskeytykset näytetään keltaisina palkkeina uniaikajanalla.

Varsinainen uni

Varsinainen uni tarkoittaa unessa oltua aikaa nukahtamisen ja heräämisen välillä. Se siis tarkoittaa uniaikaa, josta on vähennetty keskeytykset. Varsinainen uni sisältää vain sen ajan, jonka todella olit unessa. Varsinainen uni voidaan esittää prosenttiosuutena [%] ja kestona [h:min].

Unen yhtenäisyys

Unen yhtenäisyys kuvaa unesi yhtäjaksoisuutta. Unen yhtenäisyyttä arvioidaan asteikolla 1–5 siten, että 5 tarkoittaa erittäin yhtäjaksoista unta. Mitä pienempi arvo, sitä katkonaisempaa unesi on ollut. Hyvä yöuni koostuu pitkistä keskeytymättömistä unijaksoista, jolloin keskeytyksiä ei tapahdu usein.

Miksi unta kannattaa seurata

Unen seuraaminen kertoo unirytmistäsi ja unesi kaavasta, jolloin voit tehdä tarvittaessa parannuksia ja muutoksia. Kun vertaat yökohtaisia keskiarvojasi ja arvioit kaavoja, voit havaita päivääsi sisältyviä toimia, jotka voivat vaikuttaa uneesi. Polar Flow -tilillä näkyvät viikoittaiset yhteenvedot auttavat arvioimaan, kuinka yhtenäinen uni- ja hereilläolorytmisi on.

Paljonko unta tarvitset?

Ei ole olemassa tiettyä, kaikille oikeaa unen määrää. Tarvittava unen ja levon määrä ovat hyvin yksilöllisiä, ja niihin vaikuttavat esimerkiksi harjoituskuormituksen, stressin, kehon tilan ja yksilöllisten erojen kaltaiset tekijät. Useimmille aikuisille suositeltava unen määrä on 7–9 tuntia. Ihanteellinen unen määrä on se, jonka jälkeen olosi on pirteä ja energinen ja suorituskykysi on parhaimmillaan työssä, harjoittelussa ja päivittäisissä toimissasi.

Selvitä oma ihanteellinen unen määräsi seuraamalla varsinaisen unesi aikaa ja keskittymällä siihen, millainen olosi on. Jos olet väsynyt tai et palaudu harjoituksistasi, kokeile, auttavatko pidemmät yöunet. Muista säätää unentarvettasi vastaavasti Polar Flow’ssa tai kellossa,, jotta saat oikeanlaista palautetta.

Jos et koe saavasi riittävästi unta, voit kokeilla lisätä unta vähitellen 15 minuuttia päivässä, kunnes heräät säännöllisesti hyvin levänneenä. Toinen tapa määrittää tarvitsemasi unen määrä on nukkua usean päivän ajan niin kauan, kunnes heräät itsestään. Tämä kannattaa tehdä loman aikana. Mene aina nukkumaan samaan aikaan ja älä käytä herätyskelloa. Tämän ajan kuluessa unen määrän pitäisi tasautua tuntimäärään, joka on tarvitsemasi unen määrä.

Unen seurannan aloittaminen Polar Sleep Plus™ -toiminnon avulla

1. Aseta unentarve: Syötä ensimmäisenä unentarve Polar Flow -verkkopalvelussa tai -sovelluksessa. Kirjaudu Flow-tiliisi tai luo uusi tili osoitteessa polar.com/flow ja valitse Asetukset > Fyysiset asetukset > Unentarve. Aseta unentarve ja valitse Tallenna. Tai napauta Flow-sovelluksessa profiiliasi ja valitse Unentarve. Valitse unentarve ja napsauta Valmis.

Unentarve on unen määrä, jonka haluat saada joka yö. Oletusarvoksi on asetettu ikäryhmäsi keskimääräinen suositus (kahdeksan tuntia 18–64-vuotiaille aikuisille). Jos kahdeksan tuntia unta tuntuu mielestäsi liian paljolta tai liian vähältä, unentarve kannattaa muokata omiin yksilöllisiin tarpeisiisi sopivaksi. Näin saat tarkkaa palautetta siitä, kuinka kauan nukuit unentarpeeseesi verrattuna.

2. Käytä Polar-laitetta yöllä: 24/7 aktiivisuuden seurannalla varustettuja Polar-laitteita on tarkoitus käyttää niin päivällä kuin yölläkin. Unitilaa ei tarvitse ottaa käyttöön, vaan laite havaitsee automaattisesti, milloin nukut.

3. Arvioi unesi: Arvioi unesi laatu herättyäsi aamulla. Voit arvioida sen Polar-laitteessa tai Flow-verkkopalvelussa tai -sovelluksessa. Oman arviosi vastineeksi saat palautteen, joka perustuu unesi kestoon ja laatuun ja jossa huomioidaan oma arviosi. Saat unesi kestoon ja laatuun perustuvan objektiivisen arvion, vaikka et arvioisi untasi itse.

Unen seuraaminen yö kerrallaan ja pitkällä aikavälillä

Synkronoi Polar-laite ja Flow-verkkopalvelu tai -sovellus herättyäsi, niin näet erittelyn kuluneen yön unestasi.

Seuraa untasi päivä- tai viikkokohtaisesti Flow-verkkopalvelussa ja sovelluksessa. Näet, kuinka unirytmisi ja päivän aikainen aktiivisuutesi vaikuttavat unesi laatuun ja yleiseen hyvinvointiisi. Näet unitietosi Flow-verkkopalvelussa siirtymällä kohtaan Päiväkirja ja valitsemalla Uni-välilehden. Näet unitietosi Flow-sovelluksessa napauttamalla päävalikon Uni-kohtaa.

Flow-palvelu pitää kirjaa unesi ja hereilläoloaikasi rytmistä pitkällä aikavälillä. Näet, kuinka kauan ja milloin olet nukkunut viikkotasolla. Voit myös verrata uniaikaasi, varsinaisen unesi prosenttiosuutta ja unesi yhtenäisyyttä omaan tyypilliseen tasoosi. Tyypillinen taso on yhden kuukauden liukuva keskiarvo.

Unitietojen tulkinta

Nukkuminen on aina yksilöllistä. Ei siis kannata verrata omia unitilastoja muiden tietoihin, vaan seurata omia nukkumismalleja pitkällä aikavälillä ja tutustua näin omaan unirytmiin.

Uniaika tarkoittaa ajanjaksoa nukahtamisen ja heräämisen välillä. Kunkin yön jälkeen sen tietoja verrataan määrittämääsi unentarpeeseen, jotta näet, saatko haluamasi määrän unta. Olet saavuttanut unentarpeesi, jos uniaikasi on enintään 15 minuuttia lyhyempi kuin unentarpeesi.

Varsinaisen unen prosenttiosuus vertaa varsinaista untasi uniaikaasi. Mitä kauemmin olet hereillä nukahdettuasi, sitä alhaisempi varsinaisen unen prosenttiosuutesi on.

Unen yhtenäisyys: Unen yhtenäisyys arvioidaan asteikolla yhdestä viiteen: katkonainen – melko katkonainen – melko yhtenäinen – yhtenäinen – hyvin yhtenäinen. Hyvä yhtenäisyys (3–5) tarkoittaa, että olet herännyt satunnaisesti ja nukkunut pitkiä yhtenäisiä jaksoja. Olet voinut nukkua hyvin, vaikka et saisi korkeinta unen yhtenäisyysarvoa, sillä arvot 3–5 ovat hyviä arvoja. Matala yhtenäisyyden arvo (1–2) puolestaan tarkoittaa, että olet herännyt usein ja nukkunut lyhyissä jaksoissa. Unen yhtenäisyys on yksilöllistä, joten arvojen vertaaminen toisten arvoihin ei kannata.

Oma arviointi: Flow-palvelussa näkyvien objektiivisten unitietojen lisäksi kannattaa arvioida oma nukkuminen päivittäin. Voit arvioida viisiportaisella asteikolla, miten hyvin nukuit edellisenä yönä: erittäin huonosti – huonosti – ihan hyvin – hyvin – erittäin hyvin. Kun vastaat tähän kysymykseen, saat pidemmän tekstipalautteen unesi kestosta ja laadusta. Palautteessa huomioidaan myös oma subjektiivinen arviosi ja palautetta muokataan sen mukaan.

Palaute: Saat palautetta unesi kestosta ja laadusta. Palaute kestosta perustuu uniaikaan (ajanjakso nukahtamisen ja heräämisen välillä) verrattuna unentarpeeseesi.

Palaute laadusta perustuu varsinaisen unen prosenttiosuuteen (uniaikasi vähennettynä keskeytyksillä) verrattuna ikään liittyviin raja-arvoihin ja unen yhtenäisyyteen (kuinka yhtenäistä tai katkonaista unesi oli).

Lyhyt palaute perustuu mitattuihin objektiivisiin tietoihin unestasi. Jos olet arvioinut unesi, saat pidemmän palautteen, jossa huomioidaan myös oma arviosi.

Contact Us
Ota yhteyttä
Request repair
Missä huoltaa?

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.