Valikko

Yksityisyydensuoja Polarilla

Polar Club – ohjeet kuntokeskuksille

Ostaessaan Polar Club -tuotteen kuntokeskus tekee sopimuksen Polarin kanssa. Tässä sopimuksessa Polar on tietojen käsittelijä, joka vastaa Polar Club -palveluun ladattujen tietojen säilyttämisestä ja hallinnasta. Kuntokeskus on rekisterinpitäjä, joka on vastuussa palveluun ladatuista tiedoista ja siitä, miten niitä käsitellään. Kuntokeskus on vastuussa myös käyttäjien tietojen oikeellisuudesta sekä yksittäisten käyttäjien tietojenkäsittelypyynnöistä (esim. tietojen poistamisesta). Lisätietoja Polarin tietosuojakäytännöistä on osoitteessa https://www.polar.com/fi/legal/privacy-notice.

Kuntokeskuksen on ohjeistettava asiakkaitaan ohjatuille ryhmätunneille osallistumista koskevissa vaihtoehdoissa. Kuntokeskuksen on myös kehotettava asiakkaitaan varaamaan riittävästi aikaa Polar-tilin luomista varten, sillä sen luominen edellyttää tiettyjen ehtojen hyväksymistä. Lisäksi sen on ilmoitettava, että alle 13-vuotiailta edellytetään huoltajan suostumusta. Tarvittaessa osallistujaa on ohjattava käyttämään vierailijoille tarkoitettua tiliä.

Osallistujien harjoitustiedot tallennetaan Club-palveluun ja kuntokeskuksen iPadille. Tiedot poistetaan kuntokeskuksen iPadilta 30 päivän kuluttua. Henkilötietoja ei tallenneta Club-palveluun tai kuntokeskuksen iPadille.

Polar Club – ohjeet osallistujalle

Polar Club -tuntien tiedot tallennetaan kuntokeskuksen iPadille yhden kuukauden ajaksi. Tallennettavia tietoja ovat osallistujan harjoitustiedot sekä tunnistamiseen käytettävä sähköinen tunnus, jolla käytettävä Flow-tili yhdistetään Polar Flow -tietokantaan kirjautumisen yhteydessä. Varsinaista Polar Flow -tiliä ei tallenneta iPadille. Kaikki Polar Flow -tiliin liittyvät käyttäjän tiedot ovat Polar Flow -palvelussa, eikä kuntokeskuksella ole pääsyä niihin. Polar Flow -palvelussa olevat tiedot tallennetaan Polarin palveluntarjoajan palvelimille. Palvelimet sijaitsevat EU-maissa tai EU:n ulkopuolella.

Asiakas voi osallistua Polar Club -tunnille käyttämällä olemassa olevaa Polar Flow -tiliä, luomalla uuden Polar Flow -tilin kirjautumisen yhteydessä tai käyttämällä vierailijoille tarkoitettua tiliä.

Polar Flow -tiliä käyttävä asiakas:

Käyttäjä kirjautuu Polar Club -tunnille käyttämällä olemassa olevaa Flow-tiliä tai luomalla uuden Polar Flow -tilin kirjautumisen yhteydessä. Polar Flow -tilin luomisen yhteydessä henkilötietoja ei tallenneta kuntokeskuksen iPadille. Ainoat iPadille tallennettavat tiedot ovat tunnistamiseen käytettävä sähköinen tunnus, jolla käytettävä Flow-tili yhdistetään Polar Flow -tietokantaan kirjautumisen yhteydessä, ja harjoituksen tiedot.

Vierailija:

Polar Club -tunnille voi kirjautua myös vierailijana, jolloin osallistuja käyttää sitä nimeä, jonka haluaa näkyvän näytöllä tunnin aikana. Henkilötietoja ei kerätä eikä tallenneta. Jos osallistuja, joka kirjautui käyttämällä vierailijoille tarkoitettua tiliä, haluaa tallentaa tietonsa tunnin jälkeen, hänen on luotava tätä varten uusi Polar Flow -tili tai käytettävä olemassa olevaa Polar Flow -tiliä.

Lisätietoja Polarin tietosuojakäytännöistä on osoitteessa https://www.polar.com/fi/legal/privacy-notice.

Contact Us
Ota yhteyttä
Request repair
Missä huoltaa?

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.