Valikko

Mitä eroa on ilmanpaineen ja GPS:n avulla mitatuissa korkeustiedoissa?

RS800CX-, CS600X- ja CS500+-harjoitustietokoneet mittaavat korkeutta ilmanpainesensorin avulla. Ne muuttavat mitatun ilmanpaineen korkeuslukemaksi. RC3 GPS -harjoitustietokone laskee korkeuden GPS-teknologian avulla.

Ilmanpainesensori

  • Tämä on tarkin tapa mitata korkeutta ja korkeuden muutoksia (nousua/laskua) kalibroinnin jälkeen.

  • Korkeuslukeman tarkkuus on varmistettava kalibroimalla sensori aina luotettavan viitteen, kuten huipun tai topografisen kartan, ollessa käytössä, tai kun olet merenpinnan tasolla. Kalibrointi voidaan määrittää automaattiseksi. Tämä on erityisen hyödyllinen toiminto, jos harjoitus aloitetaan aina samassa ympäristössä.

  • Sääolosuhteista ja sisätilojen ilmanvaihdosta johtuvat paineenmuutokset voivat vaikuttaa korkeuslukemiin.


GPS
  • Tämä on tarkin tapa mitata korkeutta ilman kalibrointia. Tarkkuus kalibroituun ilmanpainesensoriin verrattuna on +/- 10 m.

  • Jotta harjoitustietokone pystyy näyttämään korkeuden harjoituksen alussa, sen on löydettävä vähintään kuusi satelliittia. Harjoituksen aikana satelliittien määrä voi olla pienempi. Jos RC3 GPS kadottaa yhteyden kaikkiin satelliitteihin, korkeuden määrittäminen uudelleen edellyttää kuuden satelliitin havaitsemista. Voit tarkistaa näkyvissä olevien satelliittien lukumäärän siirtymällä Quick menu -valikkoon (pikavalikko) pitämällä LIGHT (valo) -näppäintä painettuna harjoitustilassa. Valitse sitten GPS info (GPS-tiedot).

  • GPS-signaalin luonteesta johtuen esimerkiksi kalliojyrkänteet, korkeat rakennukset ja puut voivat estää satelliittisignaalin vastaanoton. Myös sade, sumu ja lumi voivat vaikuttaa signaalin laatuun.


Contact Us
Ota yhteyttä
Request repair
Missä huoltaa?

Change region

If your country is not listed on this page, please find your local contact details, retailers and stores and service points on our global site.