Nacházíte se tady: Důležité informace > Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření

Snímač Polar Verity Sense byl sestrojen k měření tepové frekvence. Není vyroben za žádným jiným účelem, přímým či nepřímým.

Snímač by neměl být používán pro environmentální měření, která vyžadují přesnost na profesionální nebo průmyslové úrovni.

Snímač a pažní popruh doporučujeme pravidelně umývat, aby vám ušpiněný pásek nezpůsobil kožní problémy.

Rušení během tréninku

Elektromagnetické rušení a tréninkové vybavení

V blízkosti elektrických zařízení může docházet k rušení signálů. Rovněž stanice sítě WLAN mohou při tréninku s tréninkovým počítačem rušit signál. Abyste se vyhnuli nevypočitatelně zkresleným hodnotám měření, trénujte mimo dosah zdrojů možného rušení.

Tréninková vybavení s elektronickými nebo elektrickými komponenty, jako jsou např. LED displeje, motory a elektrické brzdy, mohou vysílat zbloudilé rušivé signály.

Pokud tréninkový počítač ani teď nespolupracuje s tréninkovým vybavením, je možné, že tréninkové vybavení vydává příliš velký šum na to, aby bylo možno provést bezdrátové měření tepové frekvence.

Zdraví a trénink

Trénink může představovat určitá rizika. Před započetím pravidelného tréninkového programu doporučujeme, abyste si odpověděli na následující otázky o vašem zdravotním stavu. Bude-li odpověď na všechny tyto otázky kladná, doporučujeme, abyste se před zahájením jakéhokoliv tréninkového programu poradili s lékařem.

  • Byli jste posledních 5 let fyzicky neaktivní?
  • Máte vysoký krevní tlak nebo vysokou hladinu cholesterolu?
  • Užíváte nějaké léky na krevní tlak nebo na srdce?
  • Trpěli jste nebo trpíte dýchacími potížemi?
  • Projevují se u vás příznaky nějakého onemocnění?
  • Zotavujete se po vážné nemoci nebo lékařském ošetření?
  • Používáte kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zařízení?
  • Kouříte?
  • Jste těhotná?

Vezměte prosím na vědomí, že kromě intenzity tréninku mohou mít na tepovou frekvenci vliv také léky na problémy se srdcem, krevní tlak, psychické rozpoložení, astma, potíže s dýcháním atp. a také některé energetické nápoje, alkohol a nikotin.

Je důležité, abyste při tréninku věnovali pozornost signálům svého těla. Pocítíte-li při tréninku náhlou bolest nebo nadměrnou únavu, doporučujeme trénink ukončit nebo zmírnit jeho intenzitu.

Upozornění! Používáte-li kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zařízení, výrobky značky Polar můžete také používat. Teoreticky by nemělo docházet k žádnému rušení kardiostimulátoru ze strany výrobků značky Polar. V praxi nebyl nikdy zaznamenán případ, že by se někdo s takovým rušením setkal. Vzhledem k veliké rozmanitosti sortimentu takových zařízení však nemůžeme poskytnout žádnou oficiální záruku ohledně vhodnosti našich výrobků pro trénink se všemi typy kardiostimulátorů ani s jinými implantovanými zařízeními. Budete-li mít jakékoli pochybnosti, anebo pocítíte-li při používání výrobků značky Polar jakékoli neobvyklé pocity, poraďte se prosím se svým lékařem nebo kontaktujte výrobce implantovaného elektronického zařízení, aby posoudil bezpečnostní hlediska ve vašem konkrétním případě.

Pokud máte alergii na jakoukoli látku, která přichází do kontaktu s pokožkou, nebo podezření, že alergická reakce nastala v důsledku používání našeho výrobku, prostudujte si materiály uvedené v Technických specifikacích. Pokud snímač jakýmkoliv způsobem dráždí pokožku, přestaňte jej používat a poraďte se s lékařem. Zároveň o kožní reakci informujte oddělení péče o zákazníky společnosti Polar.

Kombinovaným působením vlhkosti a intenzivního tření může dojít ke stírání barvy z povrchu snímače tepové frekvence nebo řemínku a případně ke znečištění světlých oděvů. Může dojít také k uvolnění barvy z tmavšího oblečení a následnému znečištění tréninkových zařízení světlejší barvy. Chcete-li, aby váš tréninkový počítač světlé barvy zářil po mnoho let, noste při tréninku pouze takové oblečení, které nepouští barvu. Jestliže používáte parfém, pleťovou vodu, opalovací krém nebo repelent, je nutné dbát na to, aby tyto látky nepřišly do kontaktu s tréninkovým počítačem nebo se snímačem tepové frekvence. Pokud trénujete v nízkých teplotách (-20 °C až -10 °C), doporučujeme tréninkový počítač nosit pod rukávem bundy přímo na pokožce.

Důležité upozornění

Tento výrobek není hračka. Nenechávejte jej na hraní dětem ani zvířatům. Výrobek obsahuje drobné součásti, které lze vdechnout.