Snabbinställningsmenyn

Svep nedåt från den övre delen av displayen i klockfunktionen för att dra ner menyn Snabbinställningar. Svep åt vänster eller höger för att bläddra igenom och tryck för att välja stör ej-funktionen eller flygläget:

  • Alarm: Ställ in upprepning av alarm Av, En gång, Måndag till Fredag eller Varje dag. Om du väljer En gång, Måndag - Fredag eller Alla dagar, ställ även in tiden för alarmet.

  • Stör ej: Tryck på stör ej-ikonen för att aktivera den och tryck igen för att stänga av den. När stör ej är aktiverad får du inga notiser eller ringsignaler. Aktiveringsgesten för bakgrundsbelysning är också inaktiverad.
  • Flygläge: Tryck på ikonen flygläge för att aktivera det och tryck igen för att stänga av det. I flygläge frånkopplas all trådlös kommunikation från din klocka. Du kan fortfarande använda den, men du kan inte synkronisera dina data med mobilappen Polar Flow eller använda den med trådlösa tillbehör.

Batteristatusikonen visar hur mycket laddning som finns kvar i batteriet.