Du är här: Polar Flow > Vantage V Användarhandbok | Planera din träning

Planera din träning

Du kan planera din träning och skapa personliga träningsmål på Polar Flow webbtjänst eller i Polar Flow-appen.

Skapa en träningsplan med Säsongsplaneraren

Säsongsplaneraren i Flow-webbtjänsten är ett bra verktyg för att skapa en skräddarsydd årlig träningsplan. Oavsett träningsmål hjälper Polar Flow dig att skapa en övergripande plan för att nå det. Du hittar verktyget Säsongsplanerare från fliken Program i Polar Flow-webbtjänsten.

Polar Flow for Coach är en kostnadsfri fjärrplattform för coachning som gör det möjligt för din tränare att planera varje detalj i din träning från fullständiga säsongsplaner till individuella träningspass.

Skapa ett träningsmål i Polar Flow-appen och -webbtjänsten

Observera att träningsmålen måste synkroniseras till din klocka via FlowSync eller via Flow-appen innan du kan använda dem. Din klocka ger dig vägledning under träningen för att nå ditt träningsmål.

 • Snabbmål: Välj ett distans-, tids- eller kalorimål för träningen. Du kan till exempel välja att förbruka 500 kcal, springa 10 km eller simma i 30 minuter.
 • Fasmål: Du kan dela upp ditt träningspass i faser och ange en tid och intensitetsmål för var och en av faserna. Detta är t.ex. för att skapa ett intervallträningspass och lägga till uppvärmnings- och nedvarvningsfaser till det.
 • Favoriter: Du kan använda dina Favoriter som schemalagda mål i din klocka eller som mallar för träningsmål.

Så här skapar du ett träningsmål i webbtjänsten Polar Flow:

 1. Gå till Dagbok och klicka på Lägg till > Träningsmål.
 2. Vid Lägg till träningsmål väljer du Snabb eller Faser.

Snabbmål

 1. Välj Snabbmål.
 2. Välj Sport, ange Målnamn (max 45 tecken), Datum och Tid och Noteringar (valfritt) som du vill lägga till.
 3. Fyll i antingen Träningstid, Sträcka eller Kalorier. Du kan endast fylla i ett av värdena.
 4. Klicka på favoritikonen om du vill lägga till målet till dina Favoriter.
 5. Klicka på Spara för att lägga till målet i din Dagbok.

Träningsmål i faser

 1. Välj Faser.
 2. Välj Sport, ange Målnamn (max 45 tecken), Datum och Tid och Noteringar (valfritt) som du vill lägga till.
 3. Välj Skapa nytt eller Använd mall.
  • Skapa nytt: Lägg till faser till ditt träningsmål. Klicka på Varaktighet för att lägga till en fas baserad på träningstid eller klicka på Sträcka för att lägga till en fas baserad på sträcka. Välj Namn och Varaktighet/Sträcka för varje fas, Manuell eller Automatisk för nästa fasstart och Välj intensitet. Klicka sedan på Klar. Du kan gå tillbaka för att redigera faserna du har lagt till genom att klicka på pennikonen.
  • Använda mallen: Du kan redigera faserna i mallen genom att klicka på pennikonen ute i högerkanten. Du kan lägga till fler faser till mallen enligt anvisningarna ovan för att skapa ett nytt mål i faser.
 4. Klicka på favoritikonen om du vill lägga till målet till dina Favoriter.
 5. Klicka på Spara för att lägga till målet i din Dagbok.

Favoriter

När du har skapat ett mål och lagt till det i dina favoriter kan du använda det som ett schemalagt mål.

 1. I din Dagbok klickar du på +Lägg till på den dag då du vill använda en favorit som ett schemalagt mål.
 2. Klicka på Favoritmål för att öppna en lista över dina favoriter.
 3. Klicka på den favorit du vill använda.
 4. Favoriten läggs till i din dagbok som ett schemalagt mål för den dagen. Den schemalagda tiden för träningsmålet är som standard kl 18.00. Om du vill ändra uppgifterna för träningsmålet klickar du på målet i din Dagbok och ändrar det efter eget önskemål. Klicka sedan på Spara för att uppdatera ändringarna.

Om du vill använda en befintlig favorit som mall för ett träningsmål gör du följande:

 1. Gå till Dagbok och klicka på Lägg till > Träningsmål.
 2. På displayen Lägg till träningsmål klickar du på Favoritmål. Dina favoritträningsmål visas.
 3. Klicka på Använd för att välja en favorit som mall för ditt mål.
 4. Ange Datum och Tid.
 5. Ändra favoriten efter eget önskemål. Redigering av målet på den här displayen ändrar inte det ursprungliga favoritmålet.
 6. Klicka på Lägg till i dagboken för att lägga till målet i din Dagbok.

Synkronisera målen till din klocka

Kom ihåg att synkronisera träningsmålen till din klocka från Flow-webbtjänsten via FlowSync eller Flow-appen. Om du inte synkroniserar dem visas de bara i din Dagbok eller lista över Favoriter i Flow webbtjänst.

Mer information om hur du startar ett träningspass finns i Starta ett träningspass.