Favoriter

I Favoriter kan du spara och hantera dina favoritträningsmål på Flow webbtjänst. Du kan använda dina favoriter som schemalagda träningsmål i din klocka. Se Planera din träning i Flow webbtjänst för mer information.

Antalet favoriter i Flow-webbtjänsten är inte begränsat. Om du har fler än 100 favoriter i Flow-webbtjänsten överförs de första 100 i listan till din klocka vid synkroniseringen. Du kan ändra ordningen på dina favoriter genom att dra och släppa dem. Välj den favorit du vill flytta och dra den till önskad plats i listan.

Lägga till ett träningsmål till Favoriter:

 1. Skapa ett träningsmål.
 2. Klicka på favoritikonen i det nedre högra hörnet på sidan.
 3. Målet läggs till dina favoriter.

eller

 1. Öppna ett befintligt mål som du har skapat från din Dagbok.
 2. Klicka på favoritikonen i det nedre högra hörnet på sidan.
 3. Målet läggs till dina favoriter.

Redigera en Favorit

 1. Klicka på favoritikonen i det övre högra hörnet bredvid ditt namn. Alla dina favoritträningsmål visas.
 2. Klicka på den favorit du vill redigera och sedan på Redigera.
 3. Du kan ändra sport, målnamn och lägga till anteckningar. Du kan ändra träningsdetaljerna för målet under Snabb eller Faser. (Se kapitlet planera din träning för mer information.) Klicka på Uppdatera ändringar när du har gjort alla önskade ändringar.

Ta bort en favorit

 1. Klicka på favoritikonen i det övre högra hörnet bredvid ditt namn. Alla dina favoritträningsmål visas.
 2. Klicka på radera-ikonen (papperskorgen) i det övre högra hörnet i träningsmålet för att ta bort den från listan över favoriter.