Tillbaka till start

Funktionen Tillbaka till start visar dig vägen tillbaka till startpunkten för ditt träningspass.

Gör så här för att använda funktionen Tillbaka till start under ett träningspass:

  1. I förträningsläget trycker du på knappen LYSE eller trycker på för att öppna snabbmenyn.
  2. Välj Tillbaka till start i listan och välj .

Du kan också ange Tillbaka till start under ett träningspass genom att pausa ditt pass och öppna snabbmenyn med knappen LYSE, och bläddra till Tillbaka till start och välja .

Om du lagt till träningsvyn Tillbaka till start till en sportprofil i Polar Flow är den alltid aktiv för den sportprofilen och behöver inte aktiveras för varje träningspass.

För att återgå till din startpunkt:

  • Håll din klocka i horisontellt läge framför dig.
  • Fortsätt röra på dig så att klockan ska kunna avgöra vilken rikting du har. En pil kommer att peka i riktning mot din startpunkt.
  • För att ta dig tillbaka till startpunkten behöver du bara röra dig i pilens riktning.
  • Din klocka visar också riktningen och direktavståndet (fågelvägen) mellan dig och startpunkten.

Om du befinner dig i en obekant miljö ska du alltid ha en karta till hands i den händelse klockan skulle tappa satellitsignalen eller batteriet skulle ta slut.