Polar Vantage M2 Gebruiksaanwijzing: Belangrijke informatie > Beperkte internationale garantie van Polar

Beperkte internationale garantie van Polar

  • Polar Electro Oy hanteert een beperkte internationale garantie voor Polar producten. Voor producten die zijn verkocht in de VS of Canada wordt de garantie verstrekt door Polar Electro, Inc.
  • Polar Electro Oy/Polar Electro Inc. garandeert de oorspronkelijke consument/koper van het Polar product dat het product vrij is van materiaal- of fabricagefouten gedurende twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop, met uitzondering van polsbanden van silicone of kunststof, waarvoor een garantieperiode van één (1) jaar vanaf de datum van aankoop geldt.
  • De garantie geldt niet voor normale slijtage van de batterij of andere normale slijtage, schade ten gevolge van onjuist of oneigenlijk gebruik, ongevallen, het niet voldoen aan de voorzorgsmaatregelen; onjuist onderhoud, commercieel gebruik, gebarsten of gebroken behuizingen of displays, armbanden van textiel of van textiel en leer, elastische banden (bijv. hartslagsensorborstband), en Polar kleding.
  • De garantie geldt ook niet voor schade, verlies, kosten en uitgaven die direct, indirect of incidenteel als gevolg of als zodanig voortvloeien uit of samenhangen met dit product.
  • De garantie geldt niet voor producten die tweedehands zijn aangeschaft.
  • Tijdens de garantieperiode wordt het product gerepareerd of vervangen door een erkend Polar Central Service-filiaal, onafhankelijk van het land van aankoop.
  • De door Polar Electro Oy/Inc. verstrekte garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten van de consument onder toepasselijke geldende nationale wetten of staatswetten, of op de rechten van de consument jegens de verkoper die voortvloeien uit het verkoop-/koopcontract.
  • Bewaar de bon als aankoopbewijs!
  • De productgarantie is beperkt tot landen waar het product oorspronkelijk op de markt is gebracht door Polar Electro Oy/Inc.

Vervaardigd door Polar Electro Oy, Professorintie 5, 90440 Kempele, Finland www.polar.com.

Polar Electro Oy is een ISO 9001:2015 gecertificeerde onderneming.

© 2021 Polar Electro Oy, 90440 KEMPELE, Finland. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze gebruiksaanwijzing mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Polar Electro Oy in één of andere vorm worden gebruikt of verveelvoudigd.

De namen en logo's in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van dit product zijn handelsmerken van Polar Electro Oy. De namen en logo's gemarkeerd met een ®-symbool in deze gebruiksaanwijzing of op de verpakking van dit product zijn geregistreerde handelsmerken van Polar Electro Oy. Windows is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation en Mac OS is een geregistreerd handelsmerk van Apple Inc. Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc en worden door Polar Electro Oy onder licentie gebruikt.