Polar Vantage M2 Gebruiksaanwijzing: Belangrijke informatie > Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

  • De inhoud van deze handleiding dient uitsluitend ter informatie. Als gevolg van het continue ontwikkelingsprogramma van de fabrikant kunnen de producten die hierin worden beschreven zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  • Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy doet geen uitspraken over en geeft geen garanties met betrekking tot deze handleiding of met betrekking tot de hierin beschreven producten.
  • Op geen enkele wijze kan Polar Electro Inc. / Polar Electro Oy aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, kosten en uitgaven die direct, indirect of incidenteel als gevolg of als zodanig voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van dit materiaal of de hierin beschreven producten.

1.1 NL 09/2021