Nightly Recharge™ måling av restitusjon

Nightly Recharge™ er en nattlig restitusjonsmåling som viser hvor godt du henter deg inn etter dagens krav. Nightly Recharge-statusen er basert på to komponenter: hvordan du sov (søvnverdi) og hvor mye det autonome nervesystemet (ANS) roet seg i løpet av de første timene av søvnen (ANS-verdi). Begge komponentene er basert på en sammenligning av forrige natt med de normale nivåene dine i løpet av de siste 28 dagene. Klokken måler automatisk både søvnverdien og ANS-verdien i løpet av natten.

Du kan se Nightly Recharge-statusen din på klokken og i Polar Flow-appen. Basert på hva vi har målt hos deg får du persontilpassede, daglige tips i Polar Flow-appen om trening og søvn, og hvordan du regulerer energinivået ditt de dagene det virkelig butter imot. Nightly Recharge hjelper deg med å ta optimale valg i hverdagen, slik at du bevarer følelsen av velvære og når treningsmålene dine.

Finn ut mer om Nightly Recharge i denne inngående veiledningen.