Opsætning af dit ur

For at vække og oplade dit ur skal du slutte det til en strømført USB-port eller en USB-oplader med det specielle kabel, der fulgte med i æsken. Kablet klikker automatisk på plads. Bemærk, at det kan tage et stykke tid, inden opladningsanimationen vises på displayet. Vi anbefaler, at du oplader batteriet, inden du begynder at bruge dit ur. Se Batteri for detaljerede oplysninger om opladning af batteriet.

For at opsætte dit ur skal du vælge dit sprog og din foretrukne opsætningsmetode. Uret giver dig tre opsætningsmuligheder: Naviger til den mulighed, der passer dig bedst, med OP/NED, og bekræfte dit valg med OK.

A. På din telefon: Mobilopsætning er smart, hvis du ikke har adgang til en computer med en USB-port, men det kan tage længere tid. Du har brug for en internetforbindelse til denne metode.

B. På din computer: Opsætning med en computer via kabel er hurtigere, og du kan oplade dit ur samtidigt, men du har brug for en tilgængelig computer. Du har brug for en internetforbindelse til denne metode.

Mulighederne A og B anbefales. Du kan udfylde alle de nødvendige fysiske oplysninger til nøjagtige træningsdata på én gang. Du kan også vælge sprog og få den nyeste firmware til dit ur.

C. På dit ur: Hvis du ikke har en kompatibel mobil enhed og ikke har adgang til en computer med en internetforbindelse med det samme, kan du starte fra uret. Bemærk, at når du udfører opsætningen fra uret, er dit ur endnu ikke forbundet med Polar Flow. Firmware-opdateringer for dit ur er kun tilgængelige gennem Polar Flow. For at få mest muligt ud af dit ur og de unikke Polar-funktioner er det vigtigt, at du udfører opsætningen i Polar Flow-webtjenesten eller med Polar Flow-mobilappen ved at følge trinene i mulighed A eller B.

Mulighed A: Opsæt med en mobil enhed og Polar Flow-app

Bemærk, at du skal foretage parringen i Flow-appen og IKKE i din mobile enheds Bluetooth-indstillinger.

 1. Sørg for, at din mobile enhed er forbundet til internettet, og slå Bluetooth til.
 2. Download Polar Flow-appen fra App Store eller Google Play på din mobile enhed.
 3. Åbn Flow-appen på din mobile enhed.
 4. Flow-appen genkender dit ur i nærheden og beder dig om at gå i gang med at parre det. Tryk på Start-knappen.
 5. Når bekræftelsesmeddelelsen Anmodning om Bluetooth-parring vises på din mobile enhed, skal du kontrollere, at koden vist på din mobile enheder stemmer overens med den kode, der vises på dit ur.
 6. Acceptér anmodningen om Bluetooth-parring på din mobile enhed.
 7. Bekræft pinkoden på dit ur ved at trykke på OK.
 8. Parring udført vises, når parringen er udført.
 9. Log ind med din Polar-konto, eller opret en ny. Vi fører dig gennem indlogningen og opsætningen med appen.

Når du er færdig med indstillingerne, skal du trykke på Gem og synkroniser, og så bliver dine indstillinger synkroniseret til dit ur.

Hvis du bliver bedt om at opdatere firmwaren, skal du slutte dit ur til en strømkilde for at sikre en problemfri opdatering, og derefter acceptere opdateringen.

Mulighed B: Opsæt med din computer

 1. Gå til flow.polar.com/start, og download og installer Polar FlowSync-dataoverførselssoftwaren til din computer.
 2. Log ind med din Polar-konto, eller opret en ny. Slut dit ur til din computers USB-port med det specielle kabel, der kom i æsken. Vi fører dig gennem indlogningen og opsætningen i Polar Flow-webtjenesten.

Mulighed C: Opsætning fra uret

Juster værdierne med OP/NED, og bekræft hvert valg med OK. Hvis du på noget som helst tidspunkt ønsker at vende tilbage og ændre en indstilling, skal du trykke på TILBAGE, indtil du når den indstilling, du ønsker at ændre.

Når du udfører opsætningen fra uret, er dit ur endnu ikke forbundet med Polar Flow-webtjenesten. Firmware-opdateringer for dit ur er kun tilgængelige gennem Polar Flow. For at få mest muligt ud af dit ur og de unikke Polar Smart Coaching-funktioner er det vigtigt, at du udfører opsætningen i Polar Flow-webtjenesten eller med Flow-mobilappen ved at følge trinene i mulighed A eller B.