Polar Løbeprogram

Polar Løbeprogram er et personligt program baseret på dit konditionsniveau, der er udformet til at sikre, at du træner rigtigt og undgår overbelastning. Det er intelligent og tilpasser sig til din udvikling. Det giver dig samtidigt besked, når det kan være en god idé at slappe lidt af, og når du bør give den en ekstra skalle. Hvert program er skræddersyet til din begivenhed og tager hensyn til dine personlige egenskaber, din træningsbaggrund og din forberedelsestid. Programmet er gratis og tilgængeligt i Polar Flow-webtjenesten på www.polar.com/flow.

Der er tilgængelige programmer for 5 km-, 10 km-, halvmaraton- og maratonbegivenheder. Hvert program har tre faser: Baseopbygning, Opbygning og Nedtrapning. Disse faser er udformet til at udvikle din præstation gradvist og sikre dig, at du er klar på konkurrencedagen. Løbetræningspas deles op i fem typer: nem jog, mellemlangt løb, langt løb, tempoløb og interval. Alle træningspas indeholder opvarmnings-, trænings- og nedkølingsfaser for optimale resultater. Derudover kan du vælge at udføre styrke-, kerne- og mobilitetsøvelser for at forbedre din udvikling. Hver træningsuge består af to til fem løbetræningspas, og den samlede varighed af løbetræningspassene varierer fra mellem én til syv timer afhængigt af dit konditionsniveau. Et program varer som minimum 9 uger og som maksimum 20 måneder.

Lær om Polar Løbeprogrammet i denne indgående vejledning. Eller læs mere om, hvordan du kommer i gang med Løbeprogrammet.

Opret et Polar Løbeprogram

 1. Log ind på Flow-webtjenesten på www.polar.com/flow.
 2. Vælg Programmer fra fanen.
 3. Vælg din begivenhed, giv den et navn, indstil begivenhedsdatoen, og hvornår du vil starte programmet.
 4. Udfyld spørgsmålene for fysisk aktivitetsniveau.*
 5. Vælg, om du vil inkludere støtteøvelser i programmet.
 6. Læs og udfyld spørgeskemaet om egnethed til fysisk aktivitet.
 7. Gennemgå dit program, og justér om nødvendigt eventuelle indstillinger.
 8. Vælg Start program, når du er færdig.

*Hvis fire ugers træningshistorik er tilgængelige, udfyldes disse på forhånd.

Start et løbemål

Inden du starter et træningspas, skal du sørge for at have synkroniseret dit træningspasmål til din enhed. Træningspassene synkroniseres til din enhed som træningsmål.

Sådan starter du et planlagt træningsmål for den aktuelle dag:

 1. Gå ind i førtræningsvisningen ved at trykke på OK i tidsvisning og holde den nede.
 2. Du vil blive bedt om at starte et træningsmål, du har planlagt for dagen.

 3. Tryk på OK for at se målinformationen.
 4. Tryk på OK for at vende tilbage til førtræningsvisningen, og vælg den sportsprofil, du ønsker at bruge.
 5. Når uret har fundet alle signalerne, skal du trykke på OK. Måling startet vises, og du kan starte træningen.

Følg din udvikling

Synkroniser dine træningsresultater fra din enhed til Flow-webtjenesten gennem USB-kablet eller Flow-appen. Følg din udvikling fra fanen Programmer. Du kan se en oversigt over dit aktuelle program, og hvordan du har udviklet dig.