Stabil pulsmåling

Funktionen Stabil pulsmåling måler din puls hele døgnet rundt. Den giver mulighed for en mere nøjagtig måling af den daglige kalorieforbrænding og din samlede aktivitet, da fysiske aktiviteter med meget lidt håndledsbevægelse, såsom cykling, nu også kan måles.

Stabil pulsmåling på dit ur

Du kan slå funktionen Stabil pulsmåling til og fra eller sætte den i tilstanden Kun nat på dit ur under Indstillinger > Generelle indstillinger > Stabil pulsmåling. Hvis du vælger tilstanden Kun nat, skal du indstille pulsmåling til at starte på det tidligste tidspunkt, som du går i seng på.

Funktionen er som standard slået fra. Hvis funktionen Stabil pulsmåling er slået til i dit ur, aflades batteriet hurtigere. Stabil pulsmåling skal være slået til, for at Nightly Recharge kan virke. Hvis du vil spare på batteriet og stadig bruge Nightly Recharge, skal du indstille pulsmålingen til kun at være til om natten.

Brug OP- og NED-knapperne i tidsvisning til at navigere til urdisplayet, der viser puls. Tryk på OK for at åben en detaljeret visning.

Når funktionen er slået til, måler uret kontinuerligt din puls og viser den på urdisplayet for puls. Når du åbner detaljerne, kan du kontrollere dine højeste og laveste pulsmålinger for dagen samt se, hvad din laveste pulsmåling for den forrige nat var.

Uret måler din puls i intervaller på fem minutter og registrerer dataene til senere analyse i Polar Flow-appen eller webtjenesten. Hvis uret registrerer, at din puls er steget, begynder det at måle din puls kontinuerligt. Stabil måling kan også starte baseret på dine håndledsbevægelser, f.eks. når du går i et tilstrækkeligt hurtigt tempo i mindst ét minut. Den stabile måling af din puls stopper automatisk, når dit aktivitetsniveau falder tilstrækkeligt. Når uret registrerer, at din arm ikke bevæger sig, eller når pulsen ikke er steget, måler den din puls i intervaller på fem minutter for at finde dagens laveste aflæsning.

I nogle tilfælde er det muligt, at du har set en højere eller lavere puls på uret i løbet af dagen end det, der er vist på oversigten over stabile pulsmålinger som den højeste eller laveste aflæsning på den pågældende dag. Dette kan forekomme, hvis den aflæsning, du har set, falder uden for målingsintervallet.

LED-lamperne på bagsiden af uret er altid tændt, når funktionen til stabil pulsmåling er slået til, og når sensoren på bagsiden er i berøring med huden. Du kan få vejledning i, hvordan du bærer uret til nøjagtige pulsaflæsninger fra håndleddet i Håndledsbaseret pulsmåling.

Du kan følge dataene for stabil pulsmåling detaljeret og i længere perioder i Polar Flow, enten på nettet eller i mobilappen. Få mere at vide om funktionen Stabil pulsmåling i denne detaljerede vejledning.