Aktivitetsmåling 24/7

Et Polar-ur registrerer din aktivitet med et indbygget 3D-accelerometer, som optager dine håndledsbevægelser. Funktionen analyserer hyppigheden, intensiteten og regelmæssigheden af dine bevægelser sammen med din fysiske information, hvormed du kan se, hvor aktiv du virkelig er i din hverdag ud over din regelmæssige træning. Du bør tage dit ur på din ikke-dominerende hånd for at sikre, at du får den mest nøjagtige aktivitetsmåling.

Aktivitetsmål

Du får dit personlige aktivitetsmål, når du opsætter dit ur. Aktivitetsmålet er baseret på dine personlige data og indstillingen af dit aktivitetsniveau, som du kan finde på dit ur (Indstillinger > Fysiske indstillinger > Aktivitetsniveau), i Polar Flow-appen eller i Polar Flow-webtjenesten.

Hvis du vil ændre dit mål, skal du åbne din Flow-app, trykke på dit navn/dit profilbillede i menuvisningen og swipe ned for at se Aktivitetsmål. Eller gå ind på flow.polar.com og log ind på din Polar-konto. Klik derefter på dit navn > Indstillinger > Aktivitetsmål. Vælg et af de tre aktivitetsniveauer, der bedst beskriver din typiske dag og aktivitet. Under valgområdet kan du se, hvor aktiv du skal være for at nå dit daglige aktivitetsmål på det valgte niveau.

Den tid, du skal være aktiv i løbet af dagen for at udføre dit daglige aktivitetsmål, afhænger af det valgte niveau og intensiteten af dine aktiviteter. Nå dit mål hurtigere med mere intense aktiviteter, eller hold dig aktiv i et mere moderat tempo i løbet af dagen. Alder og køn påvirker også den intensitet, du har brug for, hvis du skal nå dit aktivitetsmål. Jo yngre du er, des mere intens skal din aktivitet være.

Aktivitetsdata på dit ur

Brug OP- og NED-knapperne i tidsvisning til at navigere til urdisplayet for Aktivitet.

Cirklen omkring urdisplayet og procentdelen under tid og dato viser dine fremskridt mod dit daglige aktivitetsmål. Cirklen fyldes med lyseblå farve, når du er aktiv.

Derudover kan du se de følgende detaljerede oplysninger om din dags akkumulerede aktivitet:

  • Skridt, du har taget indtil videre. Mængden og typen af kropsbevægelser registreres og omdannes til en vurdering af skridt.
  • Aktiv tid fortæller dig den samlede tid med kropsbevægelser, som gavner dit helbred.
  • Kalorier, du har forbrændt under træning, aktivitet og BMR (Basalstofskifte: den minimale stofskifteaktivitet, der er nødvendig for at være i live).

Advarsel om inaktivitet

Det er almindeligt kendt, at fysisk aktivitet spiller en meget stor rolle, når det drejer sig om at holde sig sund. Ud over at være fysisk aktiv er det vigtigt at undgå at sidde ned i længere perioder. Det er dårligt for helbredet at sidde ned i længere perioder, selv på de dage, hvor du træner og får nok daglig aktivitet. Dit ur kan se, når du er inaktiv for længe i løbet af dagen, og på den måde hjælper det dig med at afbryde stillesiddende perioder og undgå de negative helbredsmæssige konsekvenser.

Du modtager en advarsel om inaktivitet, hvis du har siddet stille i 55 minutter: Det er tid til at bevæge dig bliver vist sammen med en lille vibration. Rejs dig, og find din egen måde at være aktiv på. Gå en kort tur, stræk ud eller foretag en anden let aktivitet. Meddelelsen går væk, når du begynder at bevæge dig eller trykker på knappen. Hvis du ikke bliver aktiv inden for fem minutter, modtager du et stempel for inaktivitet, som du kan se på Flow-appen og Flow-webtjenesten efter synkronisering. Flow-appen og Flow-webtjenesten viser dig hele historien over hvor mange inaktivitetsstempler, du har modtaget. På denne måde kan du kontrollere din daglige rutine og foretage ændringer, så du opnår en mere aktiv livsstil.

Aktivitetsdata i Flow-appen og -webservicen

Med Flow-appen kan du følge og analysere dine aktivitetsdata på farten og synkronisere dem trådløst fra dit ur til Flow-webtjenesten. Flow-webtjenesten giver dig det mest detaljerede indblik i din aktivitetsinformation. Ved hjælp af aktivitetsrapporterne (under fanen RAPPORTER) kan du følge den langsigtede tendens af din daglige aktivitet. Du kan vælge enten at se dags-, uge- eller månedsrapporter.

Lær om funktionen Aktivitetsmåling 24/7 i denne indgående vejledning.