Utbytbara armband

Med de utbytbara armbanden kan du matcha din klocka till alla tillfällen och stilar så att du kan bära den hela tiden och använda aktivitetsmätning dygnet runt, kontinuerlig pulsmätning och sömnregistrering.

Byta armband

Det är en snabb och enkel procedur att byta ut armbandet på din klocka. Vi rekommenderar att du använder en kulspetspenna som hjälp när du tar bort armbandet.

  1. Skjut försiktigt ut stiftet för att ta loss armbandet. Använd en kulspetspenna med själva skrivspetsen indragen.
  2. Sätt pennans spets på stiftet och tryck ut stiftet ur armbandet.
  3. Ta bort bandet.
  4. Sätt det nya armbandet på plats. För sedan in stiftet i armbandets stifthål och tryck det på plats. Se till att stiftets huvud sitter på rätt sida.
  5. Se till att stiftet är inskjutet hela vägen. Sedan är det klart.