Ruttvägledning

Funktionen Ruttvägledning guidar dig längs rutter som du sparat vid tidigare träningspass eller rutter som du har importerat till Flow från en tredjepartstjänst som komoot eller Strava. Du kan även importera ruttfiler direkt till Flow i GPX- eller TCX-filformat.

Du kan välja att gå till ruttens startpunkt, slutpunkt eller närmsta punkten längs rutten (mitt på rutten). Först kommer din klocka att guida dig till startpunkten du valt på rutten. När du är på rutten kommer din klocka guida dig hela vägen och hålla dig på rätt spår. Följ bara anvisningarna på displayen. Längst ner på displayen ser du hur lång sträcka som är kvar.

Rutt- och höjdprofiler

När du har valt en rutt ser du en översikt över rutten och dess höjdprofil. Det hjälper dig att identifiera vilken rutt som är vilken, och vad du kan förvänta dig av träningspasset.

Total stigning och fallhöjd för planerade rutter

När du påbörjar en planerad rutt ser du total stigning och fallhöjd för rutten. När du rör dig längs rutten uppdateras värdena för stigning/fallhöjd och du ser alltid den totala stigning/fallhöjd som återstår. Du ser även din aktuella stignings-/utförsgrad. Du vet hela tiden exakt var du är och hur långt det är kvar.

När du är på en oplanerad rutt ser du stigning och fallhöjd för den föregående kilometern och din nuvarande stignings-/utförsgrad.

Du kan använda komoot för att planera detaljerade rutter på kartor och överföra dem till din klocka via Flow.

Lägga till en rutt till din klocka

Om du vill lägga till en rutt till din klocka måste du spara den som favorit i Flow-webbtjänsten eller -appen och synkronisera den med din klocka. Mer information finns i HANTERA FAVORITER OCH TRÄNINGSMÅL I POLAR FLOW.

Starta ett träningspass med ruttvägledning

  1. Välj den sportprofil du vill använda. Gå till förträningsläge och tryck på LYSE-knappen för att öppna snabbmenyn.
  2. Välj Rutter i listan och välj sedan den rutt du vill använda.
  3. Lägg till en kolhydratspåminnelse eller vätskepåminnelse om du vill, och välj sedan Starta.
  4. Välj var du vill starta rutten: Startpunkt, Längs rutten, Slutmål till motsatt riktning eller Längs rutten till motsatt riktning.
  5. Stanna kvar i förträningsläget tills klockan har hittat din puls och GPS-satellitsignalerna, och starta passet genom att trycka på OK. Du kan bli ombedd att kalibrera kompassen innan du börjar ditt träningspass. Följ i så fall anvisningarna på displayen.
  6. Klockan visar vägen till rutten. Ruttstart hittad visas när du når den och är redo att sätt igång.

Ruttens slutpunkt nådd visas när du är klar.

Zooma

Zooma in eller ut på rutten. Tryck på OK och välj Zooma in/ut, och använd sedan knapparna + och - för att justera ruttvyn.

Ändra rutt medan du är på väg

Växla till en annan rutt under träningspasset.

  1. Tryck på TILLBAKA för att pausa passet och tryck på knappen LYSE för att öppna snabbmenyn.
  2. Välj Rutter. Klockan frågar: Vill du ändra din rutt?. Välj Ja och välj en rutt från listan.
  3. Välj Starta när du är klar.