Polar löpprogram

Polars löpprogram är ett anpassat program baserat på din konditionsnivå, utformat så att du tränar på rätt sätt och inte överbelastar. Det är intelligent och anpassar sig efter din utveckling och informerar dig när det kan vara en bra idé att ta det lite lugnare och när du kan lägga i en högre växel. Varje program är skräddarsytt för din tävling och tar hänsyn till dina personliga egenskaper, träningsbakgrund och förberedelsetid. Programmet är gratis och finns tillgängligt i Polar Flow webbtjänst på www.polar.com/flow.

Programmen finns för tävlingar på 5 km, 10 km, halvmaraton and maraton. Alla program har tre faser: Grundträning, Upptrappning och Nedtrappning. Dessa faser är utformade för att gradvis utveckla dina resultat och se till att du är redo på tävlingsdagen. Löpträningspassen är uppdelade i fem typer: lätt jogging, medellång löpning, lång löprunda, tempolöpning och intervall. Alla träningspass inkluderar uppvärmnings-, arbets- och nedvarvningsfaser för optimala resultat. Dessutom kan du välja att göra styrke-, core- och rörlighetsövningar som stödträning för din utveckling. Varje träningsvecka består av två till fem löppass, och den totala löpträningstiden per vecka varierar från en till sju timmar beroende på din konditionsnivå. Den kortaste programtiden är 9 veckor och den längsta 20 månader.

Mer information om Polar löpprogram finns i den här djupgående guiden. Eller så kan du läsa mer om hur du kommer igång med löpprogrammet.

Skapa ett Polar löpprogram

 1. Logga in på Flow webbtjänst på www.polar.com/flow.
 2. Välj Program från fliken.
 3. Välj din tävling, namnge den, ange tävlingsdatumet och när du vill starta programmet.
 4. Fyll i frågorna om fysisk aktivitetsnivå.*
 5. Välj om du vill inkludera stödövningar i programmet.
 6. Läs och fyll i frågeformuläret om fysisk aktivitetsnivå.
 7. Granska programmet och justera eventuella inställningar vid behov.
 8. När du är klar väljer du Starta program.

*Om det finns fyra veckors träningshistorik kommer dessa att redan vara ifyllda.

Starta ett löpmål

Innan du startar ett träningspass ska du se till att du har synkroniserat ditt träningspassmål till din enhet. Träningspassen synkroniseras med din enhet som träningsmål.

Starta ett träningsmål som schemalagts för den aktuella dagen:

 1. Gå in i förträningsläge genom att trycka på och hålla in OK i klockfunktionen.
 2. Du uppmanas att starta ett träningsmål som du har schemalagt för dagen.

 3. Tryck på OK för att visa målinformationen.
 4. Tryck på OK för att återgå till förträningsläge och välj den sportprofil som du vill använda.
 5. När klockan har hittat alla signaler, tryck på OK. Registrering startad visas och du kan påbörja träningspasset.

Följa din utveckling

Synkronisera dina träningsresultat från din enhet till Flow webbtjänst via USB-kabeln eller trådlöst till Flow-appen. Följ din utveckling under fliken Program. Du ser en översikt över ditt aktuella program och din utveckling.