Pulssensorläge

I pulssensorläge kan du göra klockan till en pulssensor och sända din puls till andra Bluetooth-enheter som träningsappar, gymutrustning och cykeldatorer. Om du vill använda klockan i pulssensorläge måste du först parkoppla den med den externa mottagarenheten. Instruktioner om parkoppling finns i användarhandboken till mottagarenheten.

Aktivera pulssensorläge

  1. Tryck på och håll in OK i klockfunktionen eller tryck på TILLBAKA för att öppna huvudmenyn, och välj Starta träningen. Bläddra till din önskade sport.
  2. I förträningsläget öppnar du snabbmenyn genom att trycka på knappen LYSE.

    Välj Dela puls med andra enheter.

    Välj Lägg till en ny enhet

  3. Aktivera den externa enhetens parkopplingsläge.
  4. Välj Pacer Pro från den externa enheten.
  5. Godkänn parkoppling av Pacer Pro med externa enheten.
  6. Du bör nu se din puls både på din klocka och på den externa enheten. När du är redo startar du sessionen från den externa enheten. Om du vill registrera ditt träningspass med klockan återgår du till förträningsläget och startar träningsregistreringen genom att trycka på OK.

Sluta dela puls

Välj Sluta dela. Pulsdelningen stoppas också när du lämnar förträningsläget eller stoppar träningsregistreringen.