Fysiske innstillinger

Gå til Innstillinger > Fysiske innstillinger for å vise og redigere de fysiske innstillingene. Det er viktig at du er nøyaktig når du legger inn de fysiske innstillingene, spesielt når du oppgir vekt, høyde, fødselsdato og kjønn, ettersom de påvirker nøyaktigheten til måling av verdier, som pulssonegrenser og kaloriforbrenning.

I Fysiske innstillinger finner du følgende:

 • Vekt
 • Høyde
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Treningsbakgrunn
 • Aktivitetsmål
 • Ønsket søvntid
 • Maksimumspuls
 • Hvilepuls
 • VO2max

Vekt

Oppgi hvor mye du veier i kilogram (kg) eller pund (lbs).

Høyde

Oppgi hvor høy du er i centimeter (metrisk) eller i føt eller tommer (britisk).

Fødselsdato

Oppgi fødselsdatoen din. Rekkefølgen i datoinnstillingene avhenger av hvilket format for dato og klokkeslett du har valgt (24 t: dag – måned – år / 12 t: måned – dag – år).

Kjønn

Velg Mann eller Kvinne.

Treningsbakgrunn

Treningsbakgrunn er en vurdering av ditt langsiktige fysiske aktivitetsnivå. Velg det alternativet som best beskriver ditt generelle fysiske aktivitetsnivå de siste tre månedene.

 • Sporadisk (0–1 t/uke): Du deltar ikke regelmessig i planlagt sport eller tung fysisk aktivitet. For eksempel: Du går bare når du føler for det eller trener bare hardt nok til å forårsake tung pust eller svetting sporadisk.
 • Regelmessig (1–3 t/uke): Du deltar regelmessig i sport. For eksempel: Du løper 5–10 km eller 3–6 miles i uken eller bruker 1–3 timer i uken i tilsvarende fysisk aktivitet eller arbeidet ditt krever moderat fysisk aktivitet.
 • Hyppig (3–5 t/uke): Du deltar minst 3 ganger i uken i tung fysisk trening. For eksempel: Du løper 20–50 km eller 12–31 miles i uken eller bruker 3–5 timer i uken i tilsvarende fysisk aktivitet.
 • Hardt (5-8 t/uke): Du deltar i tung fysisk trening minst 5 ganger i uken, og du deltar noen ganger i store sportsarrangementer.
 • Semiproff (8–12 t/uke): Du deltar i tung fysisk trening nesten daglig, og du trener for å forbedre ytelse i konkurranseøyemed.
 • Proff (12+ t/uke): Du er en utholdenhetsutøver. Du deltar i tung fysisk trening for å forbedre ytelse i konkurranseøyemed.

Aktivitetsmål

Daglig aktivitetsmål er en god måte å finne ut hvor aktiv du egentlig er på til daglig. Velg ditt typiske aktivitetsnivå blant tre alternativer, og se hvor aktiv du må være for å nå det daglige aktivitetsmålet.

Tiden du trenger for å nå det daglige aktivitetsmålet ditt, avhenger av nivået du har valgt og intensiteten på aktivitetene dine. Alder og kjønn påvirker også intensiteten du trenger for å nå det daglige aktivitetsmålet.

Nivå 1

Hvis dagen din omfatter bare litt fysisk aktivitet og mye sitting, på vei til jobb i bil eller med offentlig transport eller lignende, anbefaler vi at du velger dette aktivitetsnivået.

Nivå 2

Hvis du tilbringer mesteparten av dagen på bena, kanskje på grunn av arbeidet ditt eller dagens gjøremål, er dette det rette aktivitetsnivået for deg.

Nivå 3

Hvis du har et fysisk krevende arbeid, driver med sport eller på annen måte er aktiv og mye i bevegelse, er dette aktivitetsnivået for deg.

Ønsket søvntid

Du kan angi ønsket søvntid for å definere målet ditt for søvnmengde per natt. Denne innstillingen er som standard satt til gjennomsnittlig anbefaling for aldersgruppen din (åtte timer for voksne fra 18 til 64 år). Hvis du føler at åtte timer er for mye eller for lite for deg, anbefaler vi at du justerer ønsket søvntid slik at den passer med ditt individuelle behov. Da får du nøyaktig tilbakemelding på hvor mye søvn du fikk, sammenlignet med ønsket søvntid.

Maksimumspuls

Angi makspuls hvis du vet hva makspulsverdien din er for øyeblikket. Den aldersberegnede makspulsen din (220–alder) vises som standard innstilling når du angir verdien for første gang.

Makspuls brukes til å beregne kaloriforbruk. Makspuls er høyeste antall hjerteslag per minutt under maksimal fysisk innsats. Den mest nøyaktige måten avgjøre din personlige makspuls på, er å gjennomføre en maksimal fysisk stresstest i et laboratorium. Makspuls er også avgjørende når du skal finne treningsintensitet. Den er individuell og avhenger av alder og arvelige faktorer.

Hvilepuls

Hvilepuls er det laveste antall hjerteslag per minutt (bpm) ved full hvile uten distraksjoner. Alder, kondisjonsnivå, gener, helsestatus og kjønn påvirker hvilepuls. Vanlig verdi for voksne er 55–75 bpm, men hvilepulsen kan være mye lavere enn det hvis du for eksempel er veldig godt trent.

Det anbefales at du måler hvilepulsen om morgenen etter en god natts søvn rett etter at du våkner. Det er helt greit å gå på badet først hvis det gjør det lettere for deg å slappe av. Ikke gjør noe anstrengende før målingen, og sørg for å være fullstendig restituert fra enhver aktivitet. Du bør utføre målingen mer enn én gang, helst på etterfølgende morgener, og beregne gjennomsnittlig hvilepuls.

Slik måler du hvilepuls:

 1. Ha på deg klokken. Legg deg på ryggen og slapp av.
 2. Etter cirka 1 minutt starter du en treningsøkt på klokken. Velg en vilkårlig sportsprofil, for eksempel Annen innendørs.
 3. Ligg i ro og pust rolig i 3–5 minutter. Ikke se på treningsdataene dine i løpet av målingen.
 4. Stopp treningsøkten på Polar-enheten din. Synkroniser klokken med Polar Flow-appen eller -nettjenesten og sjekk verdien for lavest puls (minimumspuls) i treningssammendraget – dette er hvilepulsen din. Oppdater hvilepulsen din i fysiske innstillinger i Polar Flow.

VO2max

Angi VO2max.

VO2max (maksimalt oksygenopptak, maksimal aerob kraft) er den maksimale frekvensen som kroppen kan bruke oksygen på under maksimal anstrengelse; verdien er direkte relatert til hjertets maksimale kapasitet til å levere blod til musklene. VO2max kan måles eller anslås ved hjelp av kondisjonstester (f.eks. testing under maksimal anstrengelse, testing under submaksimal anstrengelse). Du kan også bruke din Running Index-score, som er en estimering av din VO2max.