Telefonvarsler

Telefonvarsler-funksjonen lar deg få meldinger om innkommende samtaler, meldinger og varsler fra appene du har på telefonen, på klokken. Du får de samme varslene på klokken som på telefonen. Varsler er tilgjengelig når du ikke trener og under treningsøkter. Du kan velge når du ikke vil motta dem. Telefonvarsler er tilgjengelige for telefoner med iOS og Android.

For å bruke telefonvarsler må du ha en telefon med Flow-appen installert, og den må også kobles til klokken. Instruksjoner finner du i artikkelen Slik kobler du en mobil enhet til klokken.

Slå på telefonvarsler

Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger > Telefonvarsler på klokken for å slå dem på. Slå telefonvarsler Av eller Ikke på under trening, På under trening eller Alltid på.

Du kan også slå på telefonvarsler i enhetsinnstillingene til Polar Flow-appen. Når du har slått på varslene, synkroniserer du klokken med Flow-appen.

Vær oppmerksom på at når telefonvarsler er slått på, vil batteriet på klokken og telefonen gå tom fortere ettersom Bluetooth hele tiden er slått på.

Ikke forstyrr

Hvis du vil deaktivere telefonvarsler og samtalevarsler i en bestemt periode, kan du slå på Ikke forstyrr. Når funksjonen er aktivert, får du ingen varsler eller anropsvarsler i tidsperioden du har angitt.

Gå til Innstillinger > Generelle innstillinger > Ikke forstyrr på klokken. Velg Av, eller På (22.00–7.00), og perioden når Ikke forstyrr skal gjelde. Angi Begynner kl. og Slutter kl. for perioden.

Vise varsler

Når du ikke trener og du mottar et varsel, vibrerer klokken, og en rød prikk vises nederst til venstre på skjermen. Vis varselet ved å trykke på TILBAKE og velge Varsler eller ved å vri på håndleddet og se på klokken.

Når du mottar et varsel mens du trener, kommer klokken til å vibrere og vise avsenderen. For å fjerne varselet trykker du på OK-knappen mens du ser det. Velg så Fjern. For å fjerne alle varsler på klokken sveiper du ned til varsellisten og velger Fjern alt.

Når du mottar et anrop, vibrerer klokken og viser deg hvem som ringer. Du kan også svare på eller avslå samtalen med klokken.

Telefonvarsler kan fungere forskjellig avhengig av hva slags Android-telefon du har.