Musikkontroll

Kontroller musikk og medieavspilling på telefonen med klokken mens du trener og i Musikkontroll-klokkevisningen når du ikke trener. Slå på musikkontroll i Innstillinger > Generelle innstillinger > Musikkontroll. Du kan kontrollere musikken på treningsskjermen, i klokkevisningen eller begge deler. Velg treningsskjerm for å kontrollere musikk mens du trener og Klokkevisning for å gå til kontrollen når du ikke trener.

Musikkontroll er tilgjengelige for telefoner med iOS og Android. For å bruke musikkontroll må du ha en telefon med Flow-appen installert, og den må også kobles til klokken. Instruksjoner finner du i artikkelen Slik kobler du en mobil enhet til klokken. Musikkontrollinnstillingen blir synlig når du har koblet klokken til telefonen via Flow-appen. Hvis du utførte konfigurasjonen av klokken via Flow-appen, er klokken allerede koblet til.

I klokkevisningen

  • Bruk OPP- og NED-knappene på tidskjermen for å navigere til Musikkontroll-klokkevisningen.
  • Trykk på OK-knappen for å se knappene for forrige/neste og sett på pause / spill av. Bytt til forrige eller neste sang med OPP-/NED-knappene eller sett på pause med OK-knappen. Trykk på LYS-knappen for å hente fram volumkontrollen.

Under trening

Hvis du kontrollerer musikk i treningsdisplayet, blir treningsvisning slått på når avspilleren er på og en treningsøkt er i gang.

  • Trykk på OPP-knappen for å bla til musikkontroll i treningsvisning mens du trener.
  • Trykk på OK-knappen for å se knappene for forrige/neste og sett på pause / spill av. Bytt til forrige eller neste sang med OPP-/NED-knappene eller sett på pause med OK-knappen. Trykk på LYS-knappen for å hente fram volumkontrollen.