Pulssensormodus

I pulssensormodus kan du gjøre klokken om til en pulssensor og sende pulsen din til andre Bluetooth-enheter, som treningsapper, treningsapparater eller sykkelcomputere. For å bruke klokken i pulssensormodus må du først koble den til en ekstern enhet. Se brukerveiledningen til mottakerenheten for å få detaljerte instruksjoner.

Slå på pulssensormodus

  1. Trykk på og hold inne OK i tidsvisning, eller trykk på TILBAKE for å gå til hovedmenyen og velge Start trening. Bla til foretrukket sport.
  2. I førtreningsmodus åpner du hurtigmenyen med LYS-knappen.

    Velg Del puls med andre enheter.

    Velg Legg til en ny enhet

  3. Slå på tilkoblingsmodusen til den eksterne enheten.
  4. Velg Pacer Pro på den eksterne enheten.
  5. Aksepter at Pacer Pro og den eksterne enheten kobles sammen.
  6. Du skal nå kunne se pulsen din på både klokken og den eksterne enheten. Når du er klar, er det bare å starte treningsøkten på den eksterne enheten. For å registrere treningsøkten med klokken kan du gå tilbake til førtreningsmodus og begynne registreringen ved å trykke på OK.

Slutt å dele puls

Velg Stopp deling. Pulsdeling avsluttes også når du forlater førtreningsmodus eller slutter å registrere treningen.