Hill Splitter

Med Hill Splitter får du statistikk om ytelsen din i mot- og nedoverbakkedelene av treningsøktene dine. Hill Splitter gjenkjenner automatisk alle mot- og nedoverbakker ved å bruke hastighet og distanse basert på GPS og barometriske høydedata. Den viser detaljert informasjon om ytelse, som distanse, hastighet, opp- og nedstigning, for alle gjenkjente bakker på ruten. Du får detaljerte opplysninger om høydeprofilen til treningsøkten, og du kan sammenligne bakkestatistikk fra forskjellige treningsøkter. Detaljert informasjon om hver bakke registreres automatisk, så du trenger ikke å gjøre noe manuelt arbeid.

Hill Splitter tilpasser seg terrenget i hver eneste treningsøkt. I praksis betyr dette at når du er ute på en treningsøkt i relativt flatt terreng, blir til og med små bakker tatt med. Når du imidlertid er ute i områder med store høydeforskjeller, som fjell, blir små bakker utelatt. Denne tilpasningen er individuell for alle treningsøkter.

Den minste stigningen eller nedstigningen som telles som en bakke, varierer avhengig av sportsprofilen du bruker. I bakkesporter (snowboard, slalom, langrenn og telemark) er det 15 meter. I alle andre sporter er det 10 meter.

Hill Splitter krever en GPS-registreringsfrekvens på 1 sekund. Den kan ikke brukes med registreringsfrekvenser på 1 eller 2 minutter.

Slik legger du til Hill Splitter-visning i sportsprofiler

Som standard er Hill Splitter-treningsvisning slått på i alle løpe-, sykle- og bakke-sportsprofiler, men den kan legges til en hvilken som helst sportsprofil som bruker GPS og barometrisk høydemåling.

I Flow-nettjenesten:

 1. Gå til Sportsprofiler, og velg Rediger i sportsprofilen du vil legge den til i.
 2. Velg Knyttet til enhet
 3. Velg Pacer Pro > Treningsvisning > Legg til ny > Fullskjerm > Hill Splitter, og lagre.

I Flow-mobilappen:

 1. Gå til hovedmenyen, og velg Sportsprofiler.
 2. Velg en sport, og trykk på Rediger.
 3. Legg til Hill Splitter-treningsvisning.
 4. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig.

Husk å synkronisere innstillingene med Polar-enheten din.

Trening med Hill Splitter

Etter at du har startet en økt, ruller du til Hill Splitter-treningsvisning med OPP-/NED-knappene. Informasjon du kan vise under treningsøkter omfatter:

 • Distanse: distansen til det aktuelle segmentet (flatt, motbakke eller nedoverbakke)
 • Stigning/nedstigning til det aktuelle segmentet
 • Hastighet

Vær oppmerksom på at det oppstår en liten forsinkelse når du bytter fra bakker til flatt terreng. Det gjøres for å sikre at bakken virkelig har tatt slutt. Selv om byttet fra bakke til flatt terreng i Hill Splitter-treningsvisningen er forsinket, blir slutten av bakken markert korrekt i dataene, så når du viser treningssammendraget i Flow-nettjenesten eller -appen, vises den korrekt.

Bakkeinformasjonvinduet

I bakkesporter (snowboard, slalom, langrenn og telemark) får du et vindu med informasjon fra forrige bakke etter at du har fullført den og har begynt på en stigning på 15 meter. På denne måten vises vinduet når du sitter på skiheisen på vei til toppen igjen.

 • Distanse: distansen til det aktuelle segmentet (flatt, motbakke eller nedoverbakke)
 • Stigning/nedstigning til det aktuelle segmentet
 • Gjennomsnittshastighet
 • Bakkenummer

Hill Splitter-sammendrag

Etter en treningsøkt kan du se følgende informasjon i treningssammendraget:

 • Antall mot- og nedoverbakker
 • Total distanse i mot- og nedoverbakker

Detaljert analyse i Flow-nettjenesten og -appen

Vis detaljert informasjon om alle motbakker, nedoverbakker og flate segmenter i Flow-nettjenesten etter at du har synkronisert data fra treningsøkten. En oversikt over treningsøkten er også tilgjengelig i Flow-appen.

Data tilgjengelig for hvert segment avhenger av sportsprofilen og sensorene du brukte, men de kan for eksempel omfatte informasjon om høyde over havet, effekt, puls, stegfrekvens og hastighet.