FuelWise

Hold energinivået oppe gjennom hele treningsøkten ved hjelp av energipåfyllingsassistenten FuelWise. FuelWise omfatter tre funksjoner som gir deg påminnelser om påfyll av energi og vedlikehold av tilstrekkelig energinivå under langøkter. Disse funksjonene er Smart energipåminnelse, Manuell energipåminnelse og Drikkepåminnelse.

Det er viktig for alle utholdenhetsutøvere å vedlikeholde tilstrekkelige energinivåer og være hydrert gjennom lange økter. For å yte ditt beste må du fylle på med energi og drikke regelmessig under lange konkurranser eller treningsøkter. Med de to nyttige verktøyene energipåminnelse og drikkepåminnelse hjelper FuelWise deg til å finne den optimale måten å fylle på energi og holde deg hydrert på.

Karbohydrater er en ideell energikilde fordi de til forskjell fra fett og protein hurtig kan absorberes og omdannes til glukose. Glukose er hovedkilden til energi under trening. Jo høyere treningsintensitet, desto mer glukose bruker du i forhold til fett. Hvis treningsøkten er kortere enn 90 minutter, trenger du vanligvis ikke å fylle på med karbohydrater. Ekstra karbohydrater kan imidlertid hjelpe deg til å være oppmerksom og fokusert selv under kortere treningsøkter.

Trening med FuelWise

FuelWise befinner seg i hovedmenyen under Energipåfylling og består av tre forskjellige påminnelser for treningsøkter. Disse er Smart energipåminnelse, Manuell energipåminnelse og Drikkepåminnelse. Smart energipåminnelse beregner behovet for påfyll av energi basert på estimert intensitet og varighet i lys av treningsbakgrunn og fysiske data. Manuell energipåminnelse og drikkepåminnelse er basert på tid, noe som betyr at du får en påminnelse ved forhåndsdefinerte tidsintervaller, for eksempel hvert 15. eller 30. minutt.

Når du bruker energipåfyllingsfunksjonene, kan du starte treningsøkten fra Energipåfylling-menyen. Når du har angitt en påminnelse og valgt Neste, blir du ført videre til førtreningsmodus. Deretter kan du velge sportsprofiler og starte treningsøkten.

Smart energipåminnelse

Når du bruker Smart energipåminnelse, må du angi estimert varighet og intensitet for treningsøkten slik at vi kan beregne hvor mye energi du kommer til å ha behov for. Når vi skal beregne behovet for energipåfylling tar vi treningsbakgrunnen din og de fysiske innstillingene dine, blant annet alder, kjønn, høyde, vekt, makspuls, hvilepuls, VO2max, aerob terskel og anaerob terskel med i betraktning.

Din evne til å absorbere karbohydrater beregnes ut fra treningsbakgrunnen din. Denne begrenser maksimalt antall karbohydrater (gram per time) Smart energipåminnelse kan gi deg. Disse dataene brukes til å forhåndsberegne forholdet mellom puls og forbruk av karbohydrater basert på de fysiske innstillingene. Anbefalt rate for inntak av karbohydrater justeres deretter opp eller ned (innenfor minimums-/maksimumsgrensene) basert på forholdet mellom forhåndsberegnet pulsdata og rate for forbruk av karbohydrater.

Under treningen registrerer klokken faktisk energiforbruk og justerer frekvensen for påminnelser tilsvarende, men porsjonsstørrelsen (karbohydrater i gram) er alltid den samme gjennom hele treningsøkten.

Slik angir du Smart energipåminnelse

  1. I hovedmenyen velger du Energipåfylling > Smart energipåminnelse.
  2. Angi treningsøktens estimerte varighet. Minimum er 30 minutter.
  3. Angi treningsøktens estimerte intensitet. Intensiteten angis ved hjelp av pulssoner. Se pulssoner for å få vite mer om forskjellige treningsintensiteter.
  4. Angi Karbohydrater per porsjon (5–100 gram) for ønsket sportspåfylling.
  5. Velg Neste.

Når du har angitt påminnelsen, får du en oversikt over valget ditt. På dette tidspunktet kan du fortsatt fjerne påminnelsen du nettopp har angitt, eller legge til en drikkepåminnelse. Når du er klar til å starte treningsøkten, velger du Bruk nå for å gå til førtreningsmodus.

Når du legger til en drikkepåminnelse i Smart energipåminnelse, får du se estimert behov for drikke per påminnelse. Dette er basert på gjennomsnittlig svette under moderate forhold.

Ta ( ) g karboh. vises på skjermen sammen vibrering når det er på tide med energipåfyll.

 

Manuell energipåminnelse

En tidsbasert påminnelse som hjelper deg til å holde energinivået oppe ved å minne deg om å ta karbohydrater ved forhåndsdefinerte intervaller. Kan angis til å påminne deg ved intervaller på 5–60 minutter.

Slik angir du Manuell energipåminnelse

  1. I hovedmenyen velger du Energipåfylling > Manuell energipåminnelse.

  2. Angi intervallet (5–60 minutter) for påminnelsen.

Når du har angitt påminnelsen, får du en oversikt over valget ditt. På dette tidspunktet kan du fortsatt fjerne påminnelsen du nettopp har angitt, eller legge til en drikkepåminnelse. Når du er klar til å starte treningsøkten, velger du Bruk nå for å gå til førtreningsmodus.

Ta energi! vises på skjermen sammen vibrering når det er på tide med energipåfyll.

Drikkepåminnelse

En tidsbasert påminnelse som hjelper deg til å holde deg hydrert ved å minne deg om å drikke. Kan angis til å påminne deg ved intervaller på 5–60 minutter.

Slik angir du Drikkepåminnelse

  1. I hovedmenyen velger du Energipåfylling > Drikkepåminnelse.

  2. Angi intervallet (5–60 minutter) for påminnelsen.

Når du har angitt påminnelsen, får du en oversikt over valget ditt. På dette tidspunktet kan du fortsatt fjerne påminnelsen du nettopp har angitt, eller legge til en energipåminnelse. Når du er klar til å starte treningsøkten, velger du Bruk nå for å gå til førtreningsmodus.

Drikk! vises på skjermen sammen med vibrering når det er på tide å drikke.

Les mer om FuelWise™