Test chůze

Test chůze je jednoduchý, bezpečný a opakovatelný způsob měření VO2max a sledování vývoje vaší aerobní kondice. Základem efektivního tréninku je pochopení úrovně aerobní fyzické kondice. Díky tomu je test chůze cenným nástrojem pro všechny, od příležitostných až po pravidelně trénující sportovce. Doporučili jsme provést test při zahájení tréninkového programu a opakovat jej každé tři měsíce. Neexistuje však žádný důvod, proč byste jej nemohli provádět častěji, pokud si to přejete.

Cílem je ujít za patnáct minut co největší vzdálenost, a to rovnoměrným tempem. To znamená rychleji, než je vaše obvyklá, pohodlná rychlost chůze. Během zahřívání se snažte zvýšit tepovou frekvenci nad 65 % a udržujte ji po celou dobu testu rychlou chůzí. Výsledek VO2maxje založen na vzdálenosti, kterou ujdete, tepové frekvenci během testu a osobních charakteristikách (věk, pohlaví, výška a hmotnost). V zásadě platí, že čím vyšší je rychlost chůze a čím nižší je tepová frekvence, tím lepší je vaše aerobní kondice.

Provedení testu

Před provedením testu si přečtěte oddíl Zdraví a trénink v této uživatelské příručce nebo Důležité informace přiložené v obalu hodinek. Test neprovádějte během nemoci nebo pokud máte jakékoli pochybnosti o svém zdraví. Zkontrolujte také, zda jsou aktuální vaše fyzická nastavení – včetně výšky, hmotnosti, věku a také toho, na které ruce nosíte hodinky. Používáme je při výpočtu výsledku. Ke sledování rychlosti se používá GPS (GNSS), proto je třeba test provádět venku.

Test provádějte v rovinatém terénu, na trati nebo na silnici v místě s volným výhledem na oblohu, abyste dosáhli optimálního výkonu systému GPS (GNSS). Vyhýbejte se trasám se semafory nebo jinými možnými překážkami, které by vás mohly donutit zastavit nebo zpomalit. Přesnost GPS (GNSS) mohou ovlivnit také vysoké budovy, tunely, částečně zakryté stadiony a stromy.

Také byste měli dodržet přibližně stejné podmínky před testováním. Výsledky může například zkreslit, pokud jste den před testem měli intenzivní trénink nebo těsně před testem těžké jídlo. Během testu se snažte jít co nejrychleji rovnoměrným tempem. Nesmíte však běžet. Tepovou frekvenci se snažte udržet nad 65 % své maximální tepové frekvence. Horní limit není stanoven. Čím větší vzdálenost ujdete, tím přesnější bude výsledek. Pokud je vaše tepová frekvence příliš nízká, hodinky vás na to upozorní. Budete muset chůzi zrychlit, abyste ji zvýšili.

Test chůze včetně fáze zahřátí a uvolnění trvá přibližně 25 minut. Tvoří ji fáze zahřátí (5 minut) , testování (15 minut) a uvolnění (5 minut). Než se podíváte na podrobný rozpis testu s pokyny pro jeho provedení, přečtěte si ještě jednou pokyny na svých hodinkách v nabídce Testy > Test chůze > Návod.

 1. Poté přejděte na Testy > Test chůze > Spustit. Posunutím dolů se zobrazí přehled testu. Pokud jste připraveni zahájit test, zvolte Další.
 2. Přečtěte si otázky týkající se vašeho zdraví a potvrďte přechod do předtréninkového režimu.
 3. Pro test se používá sportovní profil chůze. V tomto náhledu testu má fialovou barvu. V předtréninkovém režimu setrvejte, dokud hodinky nezaznamenají vaši tepovou frekvenci a nezachytí satelitní signál GPS (ikona GPS změní barvu na zelenou).
 4. Nejprve dobře zahřejte tělo. Snažte se zvýšit tepovou frekvenci nad 65 % maximální tepové frekvence a udržujte ji po celou dobu testu rychlou chůzí. Postupujte podle pokynů na displeji, dokud zahřívací fázi nedokončíte.
 5. Jakmile dosáhnete alespoň 65 % své maximální tepové frekvence nebo se zahříváte alespoň tři minuty, můžete test zahájit. Zvolte Zahájit test pro spuštění samotného testu.
 6. Během testu se snažte udržet tepovou frekvenci nad 65 % své maximální tepové frekvence.
 7. Testovací fáze skončí po 15 minutách. Stisknutím tlačítka OK potvrďte a pokračujte do fáze uvolnění.
 8. Uvolněte se pomalou chůzí, což přispějek lepší regeneraci.
 9. Po uvolnění se na displeji zobrazí vzdálenost, kterou jste ušli.
 10. Jedním stisknutím tlačítka ZPĚT test pozastavíte, po pozastavení jej stisknutím a podržením tlačítka ZPĚT ukončíte.

Během testu: V horní části displeje se zobrazuje vaše aktuální tepová frekvence a hodnota tepové frekvence, nad kterou se musíte udržet. Ve spodní části displeje se zobrazí uplynulý čas.

Výsledky testu

 • V přehledu testu se zobrazí vaše VO2max. Výsledek je také klasifikován na základě pohlaví a věkové skupiny od velmi nízké po elitní.
 • Vzdálenost testu (vzdálenost, kterou jste ušli během testu)
 • Tepová frekvence testu (vaše průměrná tepová frekvence za posledních 5 minut testu)
 • Rychlost/tempo testu (vaše průměrná rychlost/tempo během testu)
 • Tipy pro příště (tyto tipy slouží ke zvýšení opakovatelnosti testu a zobrazují se pouze na hodinkách)

Výsledek posledního testu najdete v nabídce Testy > Test chůze > Poslední výsledek.

Chcete-li aktualizovat hodnotu VO2max, musíte výsledky synchronizovat s aplikací Polar Flow. Při otevírání aplikace Polar Flow po synchronizaci budete dotázáni, zda ji chcete aktualizovat.

Podrobná analýza ve webové službě a aplikaci Polar Flow

Nezapomeňte hodinky synchronizovat s aplikací Polar Flow. Abychom vám pomohli sledovat dlouhodobé pokroky, shromáždili jsme veškerá testovací data na jednom místě ve webové službě Polar Flow. Na stránce Testy jsou uloženy všechny testy, které jste provedli, a můžete tak porovnat jejich výsledky. Snadno tak uvidíte dlouhodobý rozvoj své kondice a změny výkonnosti.