Režim snímače TF

V režimu snímače tepové frekvence můžete hodinky proměnit ve snímač tepové frekvence a sdílet svoji tepovou frekvenci s dalšími zařízeními Bluetooth, jako jsou tréninkové aplikace, tělocvičná zařízení nebo cyklistické počítače. Chcete-li hodinky používat v režimu snímače tepové frekvence, musíte je nejprve spárovat s externím přijímacím zařízením. Podrobné informace o párování naleznete v uživatelské příručce přijímacího zařízení.

Zapnutí režimu snímače tepové frekvence

  1. V časovém náhledu stiskněte a podržte tlačítko OK, nebo stiskněte tlačítko ZPĚT pro vstup do hlavní nabídky a vyberte možnost Zahájit trénink. Procházením vyberte svůj preferovaný sport.
  2. V předtréninkovém režimu vstupte do rychlé nabídky pomocí tlačítka OSVĚTLENÍ.

    Vyberte volbu Sdílet TF s dalšími zařízeními.

    Vyberte volbu Přidat nové zařízení

  3. Aktivujte režim párování externího zařízení.
  4. Na externím zařízení vyberte volbu Pacer Pro.
  5. Potvrďte spárování hodinek Pacer Pro s externím zařízením.
  6. Nyní by se měla tepová frekvence zobrazovat na hodinkách i na externím zařízení. Jakmile budete připraveni, zahajte trénink z externího zařízení. Chcete-li trénink nahrát do hodinek, vraťte se do předtréninkového režimu a stisknutím tlačítka OK spusťte trénink.

Ukončení sdílení TF

Vyberte možnost Zastavit sdílení. Sdílení tepové frekvence se zastaví také po ukončení předtréninkového režimu nebo záznamu tréninku.