Utbytbara armband

Med de utbytbara armbanden kan du anpassa din klocka för att matcha varje situation och stil så att du kan bära den hela tiden och utnyttja aktivitetsmätning dygnet runt, kontinuerlig pulmätning och sömnregistrering.

Du kan välja ditt favoritband från Polars sortiment eller använda något annat armband som använder 20 mm fjäderstift.

Byta armband

Det är en snabb och enkel procedur att byta ut armbandet på din klocka.

  1. Lossa bandet genom att dra snabbkopplingsspärren inåt och dra bandet bort från klockan.
  2. Sätt fast armbandet genom att föra in stiftet (motsatt sida av snabbkopplingen) i stifthålet på klockan.
  3. Dra snabbkopplingsspärren inåt och rikta in den andra änden av stiftet mot hålet på klockan.
  4. Släpp spärren för att låsa bandet på plats.