Du är här: Komma igång > Klockdisplayer

Klockdisplayer

Klockdisplayerna i Polar Ignite anger mycket mer än bara tiden. Du får den mest aktuella och relevanta informationen direkt på klockdisplayen, inklusive din aktivitetsstatus, din puls, senaste träningspass, Nightly Recharge-status och FitSpark träningsförslag vid behov. Du kan bläddra genom klockdisplayerna genom att svepa åt vänster eller höger och öppna en mer detaljerad vy genom att trycka på klockdisplayen.

Du kan välja mellan analog och digital display i Klockinställningar.

Tid

Grundläggande klockdisplay med tid och datum.

 

Aktivitet

Diagramstapeln runt klockdisplayen och procentsatsen under tiden och datumet visar din utveckling mot ditt dagliga aktivitetsmål.

När du öppnar detaljerna kan du dessutom se följande uppgifter om dagens ackumulerade aktivitet:

  • Antal steg du har tagit hittills. Antal och typ av kroppsrörelser registreras och omvandlas till en uppskattning av steg.
  • Aktiv tid anger den kumulativa tiden för kroppsrörelser som är bra för din hälsa.
  • Kalorier du har förbrukat genom träning, aktivitet och BMR (Basalomsättning: den minsta metaboliska aktiviteten som krävs för att upprätthålla livet).

Se Aktivitetsmätning dygnet runt för mer information.

 

Puls

När du använder funktionen Kontinuerlig pulsmätning mäter din klocka kontinuerligt din puls och visar den på pulsdisplayen.

Du kan se dina högsta och lägsta pulsavläsningar för dagen och även se din lägsta pulsavläsning för föregående natt. Funktionen Kontinuerlig pulsmätning kan aktiveras, inaktiveras eller sättas i läget Endast på natten i din klocka i Inställningar > Allmänna inställningar > Kontinuerlig pulsmätning.

Se Kontinuerlig pulsmätning för mer information.

Om du inte använder funktionen Kontinuerlig pulsmätning kan du fortfarande snabbt kontrollera din aktuella puls utan att starta ett träningspass. Dra bara åt armbandet, välj klockdisplay så ser du din aktuella puls genom att trycka på displayen. Återgå till pulsdisplayen genom att trycka på TILLBAKA.

 

Senaste träningspassen

Se hur mycket tid som gått sedan ditt senaste träningspass och sporten för träningspasset.

När du öppnar detaljerna kan du dessutom visa summeringarna av dina träningspass från de senaste 14 dagarna. Bläddra till träningspasset som du vill visa genom att svepa upp/ner och sedan trycka på displayen för att öppna summeringen. Mer information finns i Träningssummering.

 

Nightly Recharge-display

När du vaknar kan du se din Nightly Recharge-status. Nightly Recharge-status anger hur återhämtande din senaste natt var. Din Nightly Recharge-status kombinerar informationen om hur bra ditt autonoma nervsystem (ANS) varvade ner under de tidiga sömntimmarna (ANS-status) och hur bra du sov (sömnstatus). Tryck på ANS-status- eller sömnstatus-informationen för mer information.

Se Nightly Recharge™ återhämtningsmätning eller Sleep Plus Stages™ sömnregistrering för mer information.

 

FitSpark klockdisplay

Din klocka föreslår de mest lämpliga träningsmålen för dig baserat på din träningshistorik, konditionsnivå och aktuella återhämtningsstatus. Tryck på klockdisplayen för att se alla föreslagna träningsmål. Tryck på ett av de föreslagna träningsmålen för att se detaljerad information om träningsmålet.

Se FitSpark daglig träningsvägledning för mer information.

Observera att klockdisplayerna och deras innehåll inte kan redigeras.