Du är här: Inställningar > Starta om och återställa

Starta om och återställa

Om du får problem med din klocka kan du försöka att starta om den. När du startar om klockan raderas inga inställningar eller personliga data från klockan.

Starta om klockan

I din klocka, tryck på TILLBAKA-knappen, svep upp tills du hittar Inställningar, navigera till Inställningar > Allmänna inställningar > Om din klocka > Starta om din klocka. Tryck först på Starta om din klocka och tryck sedan på för att bekräfta omstarten.

Du kan också starta om din klocka genom att trycka på och hålla in TILLBAKA-knappen i 10 sekunder.

Återställ klockan till fabriksinställningar

Om det inte hjälper att starta om klockan kan du återställa klockan till fabriksinställningar. Observera att om du återställer klockan till fabriksinställningarna tömmer du alla personuppgifter och inställningar från klockan, och du måste ställa in den igen för din personliga användning. Alla data som du har synkroniserat från din klocka till ditt Flow-konto är säkra.

  1. Gå till flow.polar.com/start och ladda ner och installera sedan dataöverföringsprogrammet Polar FlowSync på din dator.
  2. Anslut din klocka till datorns USB-port.
  3. Öppna inställningarna i FlowSync.
  4. Tryck på knappen Fabriksinställningar.
  5. Om du använder Polar Flow app, kontrollera listan med parade Bluetooth-enheter på din telefon och ta bort din klocka från listan om den finns med.

Nu måste du ställa in din klocka igen, antingen via mobilen eller datorn. Kom bara ihåg att använda samma Polar-konto i inställningen du använde före återställningen.

Om du inte har någon dator som används eller om återställningen via datorn inte fungerar kan du också återställa klockan från själva enheten: Tryck och håll in klockknappen kontinuerligt i 10 sekunder tills en Polar-logotyp visas. Vänta tills klockan startar om och upprepa sedan processen 10-12 gånger. När fabriksåterställningen är klar uppmanar klockan dig att välja språk.