Du är här: Träning > Pausa/Stoppa ett träningspass

Pausa/stoppa ett träningspass

Tryck på TILLBAKA för att pausa ditt träningspass.

Tryck på sportikonen för att fortsätta träna. Avsluta träningspasset genom att trycka och hålla in TILLBAKA. Du får en summering av ditt träningspass i din klocka direkt efter avslutat träningspass.

Om du avslutar ditt träningspass efter en paus inkluderas inte tiden som förflutit under pausen i den totala träningstiden.