Du är här: Funktioner > Kompatibla sensorer > Länka sensorer med din klocka

Länka sensorer med din klocka

Länka en pulssensor med din klocka

När du använder en Polar-pulssensor som har länkats med din klocka, mäter inte klockan pulsen från din handled.

  1. Fukta elektrodytorna på bandet.
  2. Fäst kontakten på bandet.
  3. Fäst bandet runt bröstet och justera så att det sitter tätt.
  4. I klockan, gå till Inställningar > Allmänna inställningar > Länka och synka och tryck på Länka sensor eller annan enhet.
  5. Håll pulssensorn intill din klocka och vänta tills den har hittats.
  6. När pulssensorn har hittats visas enhets-ID, till exempel Polar H10 xxxxxxxx. Tryck på ikonen grön bock för att starta länkningen.
  7. Länkning klar visas när du är klar.