Du är här: Komma igång > Länka en mobilenhet

Länka en telefon med din klocka

Innan du kan länka en telefon med din klocka måste du konfigurera din klocka i Polar Flow-webbtjänsten eller med Polar Flow-mobilappen enligt beskrivningen i kapitel Ställ in din klocka. Om du gjorde inställningen för din klocka med en telefon har din klocka redan länkats. Om du gjorde installationen med en dator och vill använda din klocka med Polar Flow-appen, ska din klocka och telefonen länkas på följande sätt:

Innan du länkar en telefon:

 • ladda ner Flow-appen från App Store eller Google Play
 • ska du se till att din telefon har Bluetooth aktiverat och att flygplansläge inte är aktiverat.
 • Android-användare: Kontrollera att platsen är aktiverad för Polar Flow-appen i telefonens appinställningar.

Så här länkar du en telefon:

 1. I din telefon öppnar du Flow-appen och loggar in med ditt Polar-konto, som du skapade när du installerade din klocka.

  Android-användare: Om du har flera Flow app-kompatibla Polar-enheter som används ska du kontrollera att du har valt Polar Ignite som den aktiva enheten i Flow-appen. Flow-appen vet då att den ska ansluta till din klocka. I Flow-appen, gå till Enheter och välj Polar Ignite.

 2. I din klocka, tryck på och håll in TILLBAKA i klockfunktionen ELLER gå till Inställningar > Allmänna inställningar > Länka och synka > Länka och synka telefonen och tryck på displayen.
 3. Öppna Flow-appen och håll din klocka intill telefonen visas på din klocka.
 4. När bekräftelsemeddelandet Begäran om Bluetooth-länkning visas i din telefon ska du kontrollera att koden som visas i din telefon överensstämmer med koden i din klocka.
 5. Godkänn begäran om Bluetooth-parning i din telefon.
 6. Bekräfta PIN-koden på din klocka.
 7. Länkning klar visas när länkningen är slutförd.

Radera en ihopparning

Så här raderar du en länkning med en telefon:

 1. Gå till Inställningar > Allmänna inställningar > Länka och synka > Länkade enheter och tryck på displayen.
 2. Välj den enhet du vill ta bort genom att klicka på dess namn på displayen.
 3. Ta bort länkning? visas. Bekräfta genom att trycka på displayen.
 4. Länkning borttagen visas när du är klar.