Du är här: Komma igång > Meny

Meny

Gå till menyn genom att trycka på TILLBAKA och bläddra genom menyn genom att svepa upp eller ner. Bekräfta valen genom att trycka på displayen och återgå med TILLBAKA-knappen.

Starta träningen

Härifrån kan du starta dina träningspass. Tryck på displayen för att gå till förträningsläge och bläddra till den sportprofil du vill använda.

Se Starta ett träningspass för detaljerade anvisningar.

Inställningar

Du kan redigera följande inställningar i din klocka:

  • Fysiska inställningar
  • Allmänna inställningar
  • Klockinställningar

Mer information finns i Inställningar.

Utöver de inställningar som är tillgängliga i din klocka kan du redigera Sportprofiler i Polar Flow-webbtjänsten och -appen. Anpassa din klocka med dina favoritsporter och den information du vill följa under dina träningspass. Se Sportprofiler i Flow för mer information.

Timer

I Timer finns stoppur och nedräkningstimer.

Stoppur

Starta stoppuret genom att först trycka på Stoppur och sedan . Lägg till ett varv genom att trycka på ikonen för varv-/mellantid . Tryck på TILLBAKA för att pausa stoppuret.

Nedräkningstimer

Du kan ställa in nedräkningstimern för att räkna ner från en förinställd tid. Tryck på Ställ in timer och ställ in nedräkningstiden och tryck på för att bekräfta. Tryck på Starta när du är klar för att starta nedräkningstimern.

Nedräkningstimern läggs till den grundläggande klockdisplayen.

I slutet av nedräkningen meddelar klockan dig genom att vibrera. Tryck på för att starta om timern eller tryck på för att avbryta och återgå till klockfunktionen.

Under träning kan du använda intervalltimer och nedräkningstimer. Lägg till timervyer till träningsvyer i inställningarna till sportprofiler i Flow och synkronisera inställningarna till din klocka. Se Under träning för mer information om hur du använder timer under träning

Serene vägledd andningsövning

Tryck först på Serene och sedan på Starta övning för att starta andningsövningen.

Se Serene™ vägledd andningsövning för mer information.

Konditionstest

Tryck först på Konditionstest och sedan på Slappna av och starta testet.

Mer information finns i Konditionstest med handledsbaserad pulssensor.