Du är här: Komma igång > Knappfunktioner och pekskärm

Knappfunktioner och pekskärm

Din klocka har en knapp (TILLBAKA) som har olika funktioner beroende på användningssituationen. Se tabellen nedan för mer information om knappens funktioner i olika lägen.

Klockfunktion Meny Förträningsläge Under träning

Gå till menyn

Tryck och håll in för att para ihop och synkronisera

Tänd displayen

Återvänd till föregående nivå

Lämna inställningarna oförändrade

Avbryt val

Tänd displayen

Återgå till klockfunktionen

Tänd displayen

Pausa träningen genom att trycka en gång. Tryck på displayen för att fortsätta.

Avsluta träningspasset genom att trycka och hålla in i pausläge.

Tänd displayen

Färgpekskärm

Med färgpekskärmen kan du enkelt svepa mellan klockdisplayer, genom listor och menyer, samt välja objekt genom att trycka på displayen.

  • Tryck på displayen för att bekräfta val och välja objekt.
  • Svep upp eller ner för att bläddra i menyn.
  • Svep åt vänster eller höger under träningen för att se olika träningsvyer.
  • Svep åt vänster eller höger i klockfunktionen för att växla mellan klockdisplayer.
  • Svep ner i klockfunktionen för att gå till menyn Snabbinställningar (skärmlås, stör ej, flygläge).
  • Svep upp i klockfunktionen för att se meddelanden.
  • Tryck på displayen för att se mer detaljerad information.

Se till att pekskärmen fungerar korrekt genom att torka av smuts, svett eller vatten från displayen med en trasa. Pekskärmen svarar inte korrekt om du försöker använda den med handskar.

Visa meddelanden

Visa meddelanden genom att svepa upp från displayens nedre del eller vrida din handled och titta på din klocka direkt när din klocka vibrerar. Den röda punkten längst ner på displayen anger om du har några nya meddelanden. Mer information finns i Telefonnotiser.

Aktiveringsgest för bakgrundsbelysning

Bakgrundsbelysning aktiveras automatiskt när du vrider din handled för att titta på klockan.