Du är här: Komma igång > Aktivering av bakgrundsbelysning

Aktivering av bakgrundsbelysning

Aktiveringsgest för bakgrundsbelysning

För att spara batteri är bakgrundsbelysningen inte alltid på. Bakgrundsbelysningen slås automatiskt på när du vrider handleden för att titta på klockan. Det går inte att ställa in bakgrundsbelysningen så att den alltid är på förutom under träning.

Stör ej-funktion

Aktiveringsgesten för bakgrundsbelysning är inaktiverad när Stör ej-läget är på. Du kan aktivera bakgrundsbelysningen när Stör ej är på genom att trycka på knappen. Mer information finns i Snabbinställningar.

Bakgrundsbelysning alltid på under träning

Så här aktiverar du Bakgrundsbelysning alltid på under träning: Svep nedåt från den övre delen av displayen för att öppna menyn Snabbinställningar. Tryck på ikonen Bakgrundsbelysning för att välja Alltid PÅ eller Automatisk. Med Alltid PÅ är klockdisplayen belyst under hela träningspasset. Inställningen för bakgrundsbelysning återgår som standard till Automatisk när du har avslutat träningspasset.

Observera att om du väljer Alltid PÅ förbrukas batteriet mycket snabbare än med standardinställningen.