Meni

Pritisnite gumb, da odprete meni, in se z drsenjem navzgor ali navzdol pomikajte po meniju. Pritisnite prikaz, da potrdite izbiro, in pritisnite gumb, da se vrnete.

Začetek treninga

Tukaj lahko pričnete z vadbo. Dotaknite se zaslona, da vstopite v način pred vadbo in poiščete športni profil, ki ga želite uporabiti.

Za podrobna navodila glejte razdelek Začetek vadbe.

Nastavitve

V uri lahko urejate naslednje nastavitve:

  • Fizične nastavitve
  • Splošne nastavitve
  • Nastavitve ure

Za več informacij glejte razdelek Nastavitve.

Poleg nastavitev v svoji uri lahko urejate športne profile tudi v spletni storitvi in aplikaciji Polar Flow. Prilagodite si uro s priljubljenimi športi in informacijami, ki jih želite spremljati med vadbo. Za več informacij glejte razdelek Športni profili v storitvi Flow.

Časovniki

V Timers (Časovniki) boste našli štoparico in odštevalnik.

Štoparica

Pritisnite možnost Štoparica in nato , da zaženete štoparico. Pritisnite ikono kroga , da dodate krog. Pritisnite gumb, da začasno ustavite štoparico.

Odštevalnik

Odštevalnik lahko nastavite, da odšteva čas od vnaprej izbranega časa. Pritisnite Nastavite časovnika, nastavite čas odštevanja in nato pritisnite , da potrdite. Ko končate, pritisnite Začni, da začnete uporabljati odštevalnik.

Odštevalnik je dodan osnovnemu prikazu ure.

Ko se odštevanje konča, vas ura opomni s tresenjem. Pritisnite , da znova zaženete časovnik, ali pritisnite , da prekličete in se vrnete na časovni prikaz.

Med treningom lahko uporabljate intervalno uro in odštevalnik. Prikaz časovnika dodajte prikazu vpogleda v trening v nastavitvah športnega profila v Flow in sinhronizirajte nastavitve z uro. Za več informacij o uporabi časovnika med treningom glejte razdelek Med treningom.

Vodene dihalne vaje Serene

Najprej pritisnite možnost Serene in nato Začni, da začnete izvajati dihalno vajo.

Za več informacij glejte razdelek Vodene dihalne vaje Serene™.

Fitnes-test

Da opravite fitnes-test, najprej pritisnite možnost Fitness-test, nato pa Sprostite se in začnite test.

Za več informacij glejte razdelek Fitnes-test z merjenjem srčnega utripa na zapestju.