Prikazne ikone

Letalski način je vklopljen. Pri letalskem načinu se prekine vsakršna brezžična komunikacija ure. Uro lahko še vedno uporabljate, vendar podatkov ne morete sinhronizirati z mobilno aplikacijo Polar Flow ali je uporabljati z drugimi brezžičnimi pripomočki.

Funkcija Ne moti je vklopljena. Ko je vklopljena funkcija Ne moti, ne boste prejemali obvestil ali klicev. Onemogočen je tudi gib za vklop osvetlitve zaslona.

Nastavljena je budilka s tresenjem. Da nastavite budilko, odprite Nastavitve > Nastavitve ure.

Povezava s seznanjenim telefonom je prekinjena, obvestila pa so vklopljena. Preverite, ali je telefon znotraj dosega povezave Bluetooth vaše ure in ali je Bluetooth v telefonu vklopljen.

Zaklepanje zaslona je vklopljeno. Za 2 sekundi pritisnite gumb, da odklenete zaslon.