Vklop osvetlitve zaslona

Gib za vklop osvetlitve zaslona

Osvetlitev zaslona zaradi varčevanja z energijo baterije ni vklopljena ves čas. Osvetlitev zaslona se vklopi samodejno, ko obrnete zapestje, da bi pogledali na uro. Neprekinjeno osvetlitev zaslona je mogoče nastaviti samo med vadbami.

Funkcija "Ne moti"

Gib za vklop osvetlitve zaslona je onemogočen, ko je funkcija Do Ne moti vklopljena. Ko je vklopljena funkcija Ne moti, lahko pritisnete gumb in tako vklopite osvetlitev zaslona. Za več informacij glejte razdelek Hitre nastavitve.

Vedno vklopljena osvetlitev zaslona med treningom

Da omogočite vedno vklopljeno osvetlitev med treningom: podrsajte navzdol z vrha zaslona, da prikažete meni Hitre nastavitve. Pritisnite ikono za osvetlitev zaslona in izberite možnost Vedno vklopljeno ali Samodejno. Ko je izbrana možnost za vedno vklopljeno, bo zaslon ure osvetljen ves čas med vadbo. Nastavitev osvetlitve zaslona se po koncu posamezne vadbe privzeto spremeni nazaj na Samodejno.

Upoštevajte, da možnost Vedno vklopljeno v primerjavi s privzeto možnostjo hitreje prazni baterijo.