Jesteś tutaj: Pierwsze kroki > Menu

Menu

Przejdź do menu za pomocą przycisku WSTECZ. W celu przewijania menu przesuwaj palcem w górę lub w dół. Dotknij wyświetlacza w celu potwierdzenia wyboru, lub naciśnij przycisk WSTECZ, aby wrócić.

Rozpoczęcie treningu

Z poziomu tego menu możesz rozpocząć swoje sesje treningowe. Dotknij wyświetlacza, aby włączyć tryb przedtreningowy. Następnie wybierz profil sportowy, którego chcesz używać.

Szczegółowe instrukcje znajdują się w części Rozpoczynanie sesji treningowej.

Ustawienia

Możesz edytować następujące ustawienia zegarka:

  • Dane personalne
  • Ustawienia ogólne
  • Ustawienia zegarka

Więcej informacji znajduje się w części Ustawienia.

W serwisie i aplikacji Polar Flow oprócz ustawień, które są dostępne w zegarku, możesz również edytować profile sportowe. Możesz spersonalizować swój zegarek, wybierając ulubione dyscypliny sportu i informacje, które chcesz monitorować podczas sesji treningowych. Więcej informacji znajduje się w części Profile sportowe w serwisie Flow.

Timery

W menu Timery znajdują się stoper i odliczanie czasu.

Stoper

Aby włączyć stoper, dotknij opcji Stoper, a następnie dotknij . Aby dodać okrążenie, dotknij ikony okrążenia . Aby zatrzymać stoper, naciśnij WSTECZ.

Odliczanie czasu

Możesz ustawić odliczanie czasu w celu odliczania wcześniej ustawionego czasu. Wybierz Ustaw timer i ustaw czas odliczania, a następnie dotknij , aby potwierdzić. Po zakończeniu dotknij opcji Rozpocznij, aby uruchomić odliczanie czasu.

Odliczanie czasu zostanie dodany do podstawowej tarczy zegarka.

Zegarek powiadomi Cię wibracjami o zakończeniu odliczania. Dotknij , aby ponownie uruchomić timer, lub dotknij , aby anulować i wrócić do wyświetlania godziny i daty.

Podczas treningu możesz używać timera interwałów i timera odliczania. Możesz też dodawać ekrany timerów do ekranów treningowych w ustawieniach profili sportowych w serwisie Flow i synchronizować te ustawienia z zegarkiem. Więcej informacji o korzystaniu z timerów w czasie treningów znajdziesz w części Podczas treningu.

Ćwiczenia oddechowe Serene

Najpierw dotknij opcji Serene, a następnie opcji Rozpocznij ćwiczenie, aby rozpocząć ćwiczenia oddechowe.

Więcej informacji znajdziesz w części Ćwiczenia oddechowe Serene™.

Fitness Test

Aby wykonać test kondycji, dotknij opcji Fitness Test, a następnie dotknij opcji Odpręż się i zacznij test.

Więcej informacji znajduje się w części Fitness Test na podstawie pomiaru tętna z nadgarstka.